Nautikkstudenter på utplassering på "Anna Rogde" ved studiestart

21.02.19 Gunn-Helene Turi

UiT har inngått avtale med Sør Troms Museum som drifter skonnerten "Anna Rogde" for utplassering av nautikk studenter. Allerede ved studiestart 1. semester vil studentene få muligheten til å være med 1 uke ombord for opplæring i grunnleggende sjømannskap.

Studentene på ingeniørstudiet i nautikk ved UiT, Institutt for teknologi og sikkerhet skal bo i en uke på høsten og bli kjent med Vågsfjorden og Tjeldsundet. Studentene får lære om godt sjømannskap og praktisk båthåndtering. Det blir gjennom oppgaver som fortøyning, utkikk, rormann, ankring, samt navigering dag og natt. Som en bonus skal de få lære å seile og bli bedre kjent med vår kystkultur og historie som sjøfartsnasjon.

Se video på Facebook siden til nautikk om hva dette dreier seg om: https://www.facebook.com/NautikkTromso/ 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske