– UiT skal bli en foregangsinstitusjon i å redusere klimautslipp


Det sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. Her kan du lese universitetsdirektørens tanker for å ta UiT inn i framtida som et grønt universitet.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland (t.h.) vil fortsette å gjøre det lettere å reise miljøvennlig til UiT, men ønsker også å kutte mer i klimautslippene til UiT som helhet. Her viser han fram UiTs nye sykkelparkeringshus utenfor MH2, sammen med Erland Loso, direktør for bygg og eiendom ved UiT Foto: David Jensen

– Det er helt rimelig å forvente at UiT og andre universiteter blir foregangsinstitusjoner når det gjelder å ta miljø- og klimautfordringene på alvor, sier universitetsdirektør ved UiT, Jørgen Fossland. 

I forbindelse med en nylig publisert nyhetssak på UiT.no som viser de mange miljøtiltakene UiTs parkeringsinntekter har blitt brukt til, sier Fossland at han er svært fornøyd med disse tiltakene, men at UiT skal bli enda mer ambisiøse når det gjelder å ta miljøansvar. 

 – UiT har et nokså stort klimaavtrykk, og transport utgjør en ganske stor del av det. Vi skal fortsette med å gjøre det lettere å bruke beina, sykkel eller buss til universitetet, og samtidig skal vi kutte mer i


klimautslippene på andre områder, sier Fossland. 

Mer om UiT og klima/miljø

Om UiTs satsningsområder   Miljørelaterte studier:  Mange av UiTs studier har temaer om klima og miljø. Se vår studiekatalog.

Skal følge FNs bærekraftmål 

Han mener UiT inntil nylig hverken har vært tilstrekkelig ambisiøse eller konkrete når det gjelder å kutte i klimautslipp. Men i 2018 besluttet Universitetsstyret at FNs bærekraftmål skal ligge til grunn for prioriteringer ved UiT. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

– I tråd med dette skal det jobbes både inn mot den faglige virksomheten, ved at man eksempelvis skal forske mer på problemstillinger innen miljø og klima, men det skal også gjøres omfattende praktiske tiltak når det gjelder driften av universitetet, forteller Fossland.  

 

 

Omfattende omstilling 

– Det er en ambisjon som forplikter på grønne tiltak, og i den virksomhetsplanen styret har vedtatt for 2019 står det bl.a. at vi skal legge planer for at driften av UiT skal være i samsvar med de miljørettede bærekraftmålene, sier UiT-direktøren.  

Han mener det vil bli en omfattende og krevende omstilling, som gjør det nødvendig å analysere universitetets totale klimaavtrykk og så omsette til handling.  

– Det gjelder alle områder av driften; fra energiforbruk og innkjøp av mat, utstyr og teknologi, til all transport, inkludert flyreiser, sier Fossland. 

Universitetsdirektøren kommer også med et lite frampek til alle som fortsatt kjører bil til UiT:

 


 – Å ta ansvar for klimautslipp, gjør det også nødvendig å ta en del diskusjoner og beslutninger som for mange av oss vil være mindre behagelige, sier Fossland.  

Blir færre p-plasser 

Han mener UiT har veldig mange p-plasser dersom vi sammenligner med andre store arbeidsgivere i Tromsø.  

– Ansatte ved for eksempel Rådhuset i Tromsø, kan bare drømme om at arbeidsgiveren skal gi dem tilgang på hundrevis av parkeringsplasser til sterkt subsidierte priser. I tillegg legger UiTs p-plasser beslag på store arealer som vi kunne brukt på andre ting. Så ja – det kan absolutt gå mot færre p-plasser ved UiT, slår universitetsdirektøren fast.  

Les også:  Nytt biologibygg bidreg til viktig klimaforskning  og

Forsinket global oppvarming skyldes lagring av varme i havet   

På Twitter   #norgesarktiske