DigForsk øker aktiviteten etter ny avtale med NAV


UiTs DigForsk sin positive utvikling fortsetter. Nylig landet senteret en ny hovedkontrakt med NAV. Det betyr at flere i Finnmark får muligheten til å komme seg inn i arbeidslivet.

POSITIV UTVIKLING: Sør-Varanger er en av de nye sentralene i DigForsk. Den nye avtalen med NAV sikrer at flere i Sør-Varanger kan bruke sentralen til å komme seg i jobb i framtida. Foto: Digforsk

Det nasjonale senteret for digitalisering av arkiv og samlinger, DigForsk AS, er en suksesshistorie. Og på nyåret ble det klart at de får en ny fireårskontrakt med NAV Finnmark. DigForsk konkurrerte med tre andre om å drive kompetansehevingstiltak for arbeidsledige i Finnmark gjennom et offentlig anbud. Daglig leder for DigForsk AS, Hanne Pernille Bentsen, forteller at den nye avtalen gir store muligheter. Avtalen har en ramme på 30 millioner kroner over fire år. 

– Vi skal drive et viktig samfunnsoppdrag på vegne av NAV. Nemlig å kvalifisere arbeidsledige til nye jobber og få ned langtidsledigheten i sju kommuner, sier hun.

Øker virksomheten
DigForsk skal bruke midlene i anbudet til å drive sentralene i Kautokeino, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Sør-Varanger og Vardø videre. Målsetningen med sentralene er å gi arbeidssøkende strukturert arbeidspraksis og formell utdanning. Hver sentral har fra 10 til 15 arbeidssøkere formidlet til Digforsk fra lokale NAV-kontor.

Men anbudet, som gjelder til 1. august 2023, åpner også for nye satsinger.

– Vi vil nå etablere en ny sentral. Den skal være i Hammerfest. Digforsk har et tett samarbeid med NAV og har så langt oppnådd gode resultater. Alle som begynner hos oss må være motiverte til å heve sin formelle kompetanse, sier Bentsen.

Viktig senter for UiT
UiT ble i 2017 eneeier av DigForsk, og styreleder Sveinung Eikeland er veldig fornøyd med utviklingen etter at UiT kjøpte ut UiO på eiersiden. 

– Vi har etablert dette som et nordnorsk selskap og UiT som eier ønsker å videreutvikle senteret – spesielt på utdanningssiden, sier han.   

Eikeland, som også er viserektor ved UiT, sier universitetets studietilbud er viktig for sentralene. Kombinasjonen av utdanningsmuligheter ved UiT og arbeidspraksis vil være viktig for arbeidssøkere som ikke har den kompetansen lokalt arbeidsliv etterspør. Resultatene viser at enten får arbeidssøkerne jobb, eller så fortsetter de utdanningen etter endt periode på sentralen. 

Fornøyde med avtalen: Daglig leder Hanne Pernille Bentsen og styreleder Sveinung Eikeland forteller at avtalen vil føre til økt aktivitet i Finnmark. Foto: Inger Elin Utsi

– Hver arbeidssøker som begynner hos oss, bruker halve dagen til å jobbe med digitaliseringsprosjekter. Resten bruker de til studier, kurs og å skrive jobbsøknader. Målet er å rekvalifisere dem til jobber, sier Hanne Pernille Bentsen.

Oppgaver for UiT
Sentralene har ulike digitaliseringsprosjekter. Det har både vært kirkebøker og fotosamlinger. Nå har også UiTs egne enheter begynt å bruke DigForsks arbeid i forskningsprosjekter. Enten det gjelder å transkribere eller digitalisere forskningsmateriale. Masterstudenter og doktorgradsstipendiater benytter seg også av tjenestene DigForsk tilbyr. Joikearkivet ved Tromsø museum er også en del av digitaliseringsarbeidet DigForsk har utført.

Her kan du lese mer om DigForsk

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske