Stress i reinflokken kan gjøre reinen syk og blind

En ny doktorgrad ved UiT har ny kunnskap om et utbredt virus blant reinsdyr i Fennoscandia.

Bludd, Ellen Kathrine
Publisert: 17.01.19 14:42 Oppdatert: 21.01.19 10:53

Javier Sanchez Romano har tatt doktorgrad på utvikling av øyebetennelse hos rein. Foto: Jakop Kaptein

Reindrift har pågått i Fennoscandia i hundrevis av år, og det fins omtrent 650,000 dyr i Norge, Sverige og Finland. Det er viktig for reineiere at reinsdyrene har god helse, når de vandrer rundt på vidda. Syke reinsdyr kan være en trussel for hele flokken, fordi smitte raskt kan spre seg mellom dyrene. Øyesykdommen infeksiøs keratokonjunktivitt (IKC) er den mest vanlige øyesykdommen blant reinsdyr. Per i dag finnes ingen vaksine eller medisin mot denne sykdommen. Javier Sanchez Romanos doktorgrad har skaffet ny, viktig kunnskap om sykdommen, som i verste fall kan føre til blindhet hos reinen og dermed manglende evne til å finne mat.

Javier har studert rein i felt og på laboratoriet. Foto: privat

Utbrudd i flokken

Sanchez Romano, som nylig disputerte på øyesykdommen, har samlet inn data fra 418 reinsdyr til arbeidet med sin doktorgrad. Forskerne forsket på både friske og syke reinsdyr i felt og på laboratoriet.
Infeksiøs keratokonjunktivitt, også kalt kvitøye eller čalbmevikke på samisk, blir ofte tatt mindre alvorlig enn andre vanlige reinsykdommer, fordi den i mange tilfeller rammer kun noen få dyr og fører til milde symptomer.
Sykdommen kan også opptre som smittsomme utbrudd i en reinflokk og ramme flere titalls eller hundretalls av dyr, forteller Javier Sanchez Romano.

I noen av tilfeller opptrer sykdommen imidlertid med med alvorlige symptomer som puss fra øynene, ødemer i hornhinnen og rundt øynene, og alvorlige komplikasjoner.

– Dette kan føre til destruksjon av øyeeplet og permanent blindhet hos dyrene, sier Sanchez Romano. 

Rein kan plages veldig av øyesykdommen IKC, og i verste fall kan de bli blinde. Foto: Javier Sanchez Romano
Fra Javier Sanchez Romanos disputas 11. januar i år. Her med veiledere og komite. Foto: Rudi Caeyers

Herpes har skylda

Tidligere trodde man at det var utelukkende bakterier av ulike typer som var ansvarlige for øyesykdommen IKC.

Sanchez har funnet ut at et herpesvirus, Cervid herpesvirus 2, er hovedansvarlig for sykdommen. Han har også funnet ut hvordan sykdommen oppstår og hvordan den sprer seg i reinflokken.

Det er viktig at reineiere har kunnskap om sykdommer og er i stand til å oppdage sykdom tidlig, sier professor ved Institutt for arktisk og marin biologi Morten Tryland.

Han har vært veilederen til Romano Sanchez i doktorgradsarbeidet.

– For å kunne gjøre de riktige tiltakene ved sykdom, som for eksempel behandling, er det også viktig å kjenne årsaksforhold. Det er nettopp det Javier har bidratt til gjennom sin avhandling om smittsom øyebetennelse, som kan forårsake store tap i en reinflokk, sier Tryland.

Han forteller at Sanchez bidrag derfor er med på å begrense økonomisk tap for reineieren og er også viktig i forhold til dyrevelferd.

 

Verre ved klimaendring 

Øyesykdommen kan skape mer trøbbel ettersom klimaet endrer seg.

– Ved endrede snø og isforhold på vidda kan reineierne måtte samle dyrene oftere for å gi mat, da oppstår lettere smitte imellom dyrene, forteller Anett Kristin Larsen, en av Sanchez' veiledere i doktorgradsarbeidet.

Larsen forteller at viruset er veldig smittsomt, og at man bør skille syke dyr fra resten av flokken, eller slakte. Særlig de unge dyrene blir veldig syke.

Man må prøve å unngå stress, fordi stress kan reaktivere utbrudd hos eldre dyr som allerede er bærere av smitte. Hvis de eldre dyrene får utbrudd av øyebetennelse, så kan de smitte de yngre dyrene som da blir veldig syke og kan bli blinde. Når viruset ligger latent, er ikke dyrene smittsomme.

Sanchez og kollegene fant også ut at viruset gjør at opportunistiske bakterier kan gå inn i øyet og forverre tilstanden til reinen. Antibiotika kan bidra til å lindre og bekjempe bakteriene, men herpesviruset fins det foreløpig ingen kur mot. 

Veileder Morten Tryland og Javier Sanchez Romano på feltarbeid. Foto: privat

 

Vi anbefaler