Nyutdannede leger vil jobbe, men får ikke lov


Bare 36 prosent av søkerne fikk turnusstilling i år. – Blir fort et usunt fokus for studentene, sier leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Tromsø, Louise Hetty Einarson.

Laila Gamst (t.v.) og Louise Hetty Einarson er begge aktive i Norsk medisinstudentforening Tromsø, og kjemper nå for å raskere komme ut i arbeid etter endt studie Foto: Lise Lotte Henriksen

Det som før het turnusstillinger har nå fått navnet LIS1-stillinger. Alle som har gått ferdig studieløpet på medisinstudiet er nødt til å fullføre LIS1 for å kunne jobbe som lege eller forske på medisin. I år fikk bare 36 prosent av søkerne LIS1-stilling.

- Prognosene sier at i 2025 vil det stå 1936 ferdigutdannede leger uten LIS1-stilling. Uten det får du ikke startet arbeidslivet, det eneste du kan gjøre før du har gått turnus er korte vikariater, sier sjetteårsstudenten Louise Hetty Einarson.

Nmf jobber nå hardt for at det årlig blir 200 flere LIS1-stillinger.

Går langt for å bli attraktive søkere

Einarson og arbeidslivsansvarlig i Nmf Tromsø, Laila Gamst, forteller at studentene er innstilt på at det tar to, kanskje tre år å få LIS1-stilling. For noen tar det enda lengre tid.

Når så få får LIS1-stilling hvert år, må de som nylig er ferdig utdannet konkurrere om stillingene med de som ikke fikk årene i forveien.

- Siden jeg er førsteårsstudent nå må jeg belage meg på å jobbe med noe helt annet mellom avslutning av studiet og fram til jeg får LIS1-stilling, sier Laila Gamst.

Gamst og Einarson forteller om studenter som går langt i å gjøre seg attraktive for turnusstillinger.

- Det blir et usunt fokus blant studentene hvor man ikke ivaretar egenhelsen. Mange jobber så mye og hardt ved siden av et allerede tøft studie, at de blir utbrente og møter veggen underveis, sier Einarson.

Norge må hente spesialister fra utlandet

Samtidig som mange må vente i årevis for å komme seg videre etter studiet, må studentene høre om Norges spesialistmangel og fastlegekrise.

- Problemet er todelt. Vi får ikke utdannet nok spesialister i Norge, og for å veie opp importeres det spesialister fra resten av Europa. Vi er mange her til lands som ønsker å ta spesialisering, men da må vi få lov, sier Louise Einarson.

Laila Gamst peker på utfordringer utenlandske spesialister kan ha med å forstå pasientgruppen de kommer til.

- Norge er på topp to over landene som importerer flest spesialister fra andre land. Skandinavisk kultur er unik, og her kan de mangle nok forståelse for pasientgruppa, sier hun.

- Det er sosiokulturelle forhold. Pasienten skal føle seg forstått både språklig og kulturelt, legger Einarson til.

For stor konkurranse

En annen ting Einarson viser til er at konkurransen er for stor.

- På en måte kan man si at det er for mange som studerer medisin. Det er ikke vesentlig flere som studerer i Norge, men flere nordmenn utdanner seg andre steder i Europa enn før, sier hun.

Fra nyttår må også de norske studentene som har tatt utdannelsen i utlandet gjennomføre LIS1.

- De måtte ikke det før, men de fleste av dem gjorde det uansett. Nå blir det enda trangere nåløye. Av de 36 prosentene som fikk LIS1-stilling i år, var 62 prosent studenter fra norske universiteter, sier Einarson.

Får støtte

Prodekan i klinisk undervisning og praksis ved Helsefak, Terje Steigen, viser til at medisin er en grunnutdanning og at LIS1 er nødvendig starttrening for de nyutdannede legene.

- NMF har min fulle støtte i denne saken. Det er mangel på høyt kompetente spesialister i Norge, og da må vi sørge for at det grunnleggende er på plass for de som utdannes til spesialister. Dette må løses med nok LIS1-stillinger. Fagkunnskapen du tar med deg fra studiet forvitrer på rot om man ikke praktiserer det man har lært, og det gjør man under oppsyn i LIS1, sier Steigen.

Han understreker også at et kostbart studie som medisin ikke skal være bortkastet for studentene eller samfunnet.

- Vi må kunne sende legene videre i utdanningen, og per nå virker 200 flere LIS1-stillinger som den beste løsningen. Vi ønsker ikke større kø, så enten må det bli flere stillinger eller så må vi utdanne færre. Og som sagt støtter jeg NMF i deres ønske, sier han.

På Twitter   #norgesarktiske