40 prosent av doktorgradene er av utlendinger


– Jeg tror dette først og fremst skyldes at vi våre forskningsmiljø har en internasjonal standard som gjør det attraktivt å ta en doktorgrad ved UiT, sier prorektor Kenneth Ruud.

Kenneth Ruud
Prorektor Kenneth Ruud ser flere positive sider ved at UiT er attraktivt for utenlandske PhD-studenter Foto: UiT

Statistikken over første semesters doktorgrader ved universitetene i Norge har kommet. I 2017 ble det avlagt til sammen

Fakta: 

Doktorgrader ved UiT:

Totalt i 2017: 118

Første halvdel 2017: 76

Første halvdel 2018: 67

Andel med utenlands statsborgerskap 2017: 39,8 prosent

Landsbasis:

Totalt første halvår 2017: 816

Totalt første halvår 2018: 836

Andel med utenlandsk statsborgerskap 2018: 40 prosent

Andel kvinner 2018: 51 prosent

 

118 doktorgrader ved UiT, hvorav 76 av dem var første semester. I år var tallet 67 for første semester.

– Så langt i år har det vært 115 disputaser, så selv om det vil variere for hvert semester vil totaltallet være temmelig likt hvert år, sier underdirektør ved UiT, Sølvi Brendeford Anderssen.

40 prosent med utenlandsk statsborgerskap

På landsbasis har hele 40 prosent av de som tar doktorgrad utenlandsk statsborgerskap. I 2017 var tallet for UiT 39,8 prosent, tilsvarende 47 disputaser. Disse 47 hadde 20 ulike nasjonaliteter.

– Jeg tror dette først og fremst skyldes at våre forskningsmiljø har en internasjonal standard som gjør det attraktivt å ta en doktorgrad ved UiT. Men også at vi kan tilby gode arbeidsbetingelser, at våre vertskommuner kan tilby gode levevilkår og at de er inkluderende overfor internasjonale innbyggere, sier prorektor Kenneth Ruud.

Utenlandske studenter en god investering

Etter Ruuds skjønn er det ønskelig at flest mulig av de norske studentene, som har gode kvalifikasjoner og ønsker doktorgradsutdanning, får anledning til gjøre det.

– Samtidig bidrar doktorgradsstudentene både til utviklingen av norsk forskning og å svare på behovene som offentlig sektor og næringsliv har for dyktige PhD-kandidater. På lengre sikt bidrar de også til å skape viktige internasjonale nettverk med dyktige forskere. Å kunne rekruttere de beste utenlandske PhD-studenter til norsk PhD-utdanning er derfor etter min vurdering en god investering. Det er viktig at vi tar godt vare på utenlandske PhD-studenter slik at de for eksempel ser det som attraktivt å få seg jobb i norsk næringsliv eller offentlig sektor etter endt utdannelse, og på den måten bidrar med sin kompetanse til fremtidig norsk verdiskapning, sier han.

 

På Twitter   #norgesarktiske