Tor Ingebrigtsen ansatt i professorat


Tidligere direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tor Ingebrigtsen, ansettes i 100 prosent stilling som professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Han starter i januar 2019.

Tor Ingebrigtsen. Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

– Jeg er glad for å få denne muligheten og gleder meg til å jobbe med oppgaver innen forskning og undervisning som alltid har interessert meg. Blant annet ser jeg fram til å ha mer studentundervisning, og jeg setter stor pris på å jobbe sammen med ungdom. Det gir meg også mulighet til utvidet forskning på områder jeg har drevet med hele tiden, og sammen med forskningsgruppen jeg er en del av, sier Tor Ingebrigtsen.

Forskning med utgangspunkt i Tromsøundersøkelsen

Ingebrigtsen skal blant annet forske på blodåresykdommer i hjernen, med utgangspunkt i data innsamlet fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7).

– Det er en innsamling jeg var med på å planlegge, parallelt med at jeg jobbet som direktør på UNN. Jeg skal også jobbe med nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, som jeg var med på å starte, og som jeg har fulgt med stor interesse siden.

– Jeg er glad for at Tor Ingebrigtsen begynner i et professorat ved UiT. Han er en god og inspirerende underviser og forsker, og representerer solid kompetanse i sitt eget fagmiljø og i hele Det helsevitenskapelige fakultet, sier rektor Anne Husebekk.

Uavhengig faglig vurdering

Ingebrigtsen får ordinær lønn basert på hans kvalifikasjoner og den professorstillingen har tiltrer. Det er avtalt at UNN vil dekke lønnskostnader, inkludert sosiale utgifter og arbeidsgiveravgift. Det er ikke uvanlig at stillinger ved UiT finansieres av samarbeidspartnere og andre finansieringskilder, og dette er ordning UiT har gode erfaringer med.

For universitetet er det gjennomgående viktig å ivareta krav om faglig kvalitet og uavhengighet i vurdering- og tilsettingsprosessen.

UiT har denne høsten gjennomført en uavhengig faglig vurdering, og konkludert med at Ingebrigtsen er godt kvalifisert for stillingen. På dette grunnlaget er Ingebrigtsen tilbudt professoratet ved UiT.

Tor Ingebrigtsen har også tidligere hatt en professor II-stilling ved Institutt for klinisk medisin ved UiT.

 

 

På Twitter   #norgesarktiske