Lena Aarekol skal lede Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag


Lena Aarekol er innplassert som leder for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT Norges arktiske universitet

Lena Aarekol. Foto: Mathilde Torsøe

Aarekol har siden 2017 vært museumsdirektør for Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU). Tidligere i år vedtok universitetsstyret ved UiT å slå TMU sammen med Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak). Det er også bestemt at det nye navnet på enheten skal være Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Den nye enheten får et interimsstyre som skal lede enheten i overgangsfasen fra to til én enhet. Styreleder blir rektor Ole Gustavsen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), og sammen med seg får han to eksterne medlemmer: professor Brita Brenna ved Universitetet i Oslo og direktør Tor Lægreid i NOSO. I tillegg skal interimsstyret ha tre interne medlemmer fra Kunstfak og tre interne medlemmer fra TMU. Det nye interimsstyret trer sammen i januar 2019.

Kontaktpersoner:

Rektor Anne Husebekk, mobil 481 41 286

Universitetsdirektør Jørgen Fossland, mobil 951 50 414

På Twitter   #norgesarktiske