Toppforskere innen kunstig intelligens på nordlysjakt

29.11.18 Robert Jenssen

Forskere fra fjern og nær samles i Tromsø i januar 2019 når maskinlæringsgruppa ved UiT arrangerer den årlige «Northern Lights Deep Learning Workshop». Dyp læring (deep learning) er en helt sentral del innen forskning på kunstig intelligens.

Som omtalt i Teknologirådets nylige rapport*, så er det maskinlæring og spesielt såkalt dyp læring som hovedsakelig driver feltet kunstig intelligens framover. Noen ganger brukes disse begrepene om hverandre. Med dyp læring mener vi enorme kunstige nevrale nettverk med mange lag av beregningsenheter (såkalte nevroner) som for eksempel læres opp til å gjenkjenne objekter i bilder. Slike objekter kan være fotgjengere, som selvkjørende biler må gjenkjenne og stoppe for, organer i medisinske bilder, defekte kraftlinjemaster i dronebilder, eller skip på havet fra satellittbilder. Objektene det er snakk om er representert ved tall (pikselverdier) og mønstre i tallene svarer til forskjellige objekter. Læringen går ut på at nettverkene justerer seg selv til å reagere på spesielle tallmønstre (objekter). Oversetting mellom språk (Google Translate) er et annet eksempel på dyp læring.

På workshopen gir noen av de fremste internasjonale toppforskerne foredrag om de siste utviklingene innen dette spennende feltet. Dette inkluderer eksperter fra Tyskland, Frankrike, Nederland, og USA. Tema spenner vidt, fra for eksempel dyp læring innen medisinsk forskning, til usikkerhetsanalyse, tolkbarhet, og beregningseffektive nettverk.

Som en del av workshopen drar inviterte foredragsholdere og deltakere til Villmarksenteret i Håkøybotn på jakt etter nordlys. Denne nordlysjakten har vist seg å være et trekkplaster, og arrangørene har nærmest vært nødt til å operere med venteliste for inviterte foredragsholdere, på grunn av interessen for å komme til Tromsø på denne årstiden.

Lokalt er workshopen viktig, da UiT var første universitet i Norge som etablerte en forskningsgruppe innen maskinlæring. Workshopen bidrar til å opprettholde aktiviteten, posisjonen, og nettverket til gruppa. Gruppa har tett nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling av forskere, for eksempel med toppuniversitetet Carnegie Mellon University og University of Florida i USA. Gruppas kurs innen maskinlæring og dyp læring ved UiT tiltrekker seg mange studenter.

Workshopen er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) sin IKT-satsning. Maskinlæringsgruppa ved UiT har gjennom flere prosjektbevilgninger fra NFR bidratt sterkt til grunnforskningen innen kunstig intelligens og maskinlæring, og har stor aktivitet innen næringsrettet forskning. Gruppa har for eksempel tre nærings-PhD-prosjekter sentrert rundt dyp læring i samarbeid med Kongsberg Satellite Services (KSAT) i Tromsø, Santander bank i Oslo, og eSmart Systems i Halden.

Workshopen tar gjerne imot flere påmeldinger. Dette kan være en god mulighet til å lære mer om et spennende forskningsfelt og bli med på nordlysjakten!

Påmelding og informasjon om Northern Lights Deep Learning Workshop

Les mer:
UiT Machine Learning Group
Teknologirådets rapport 
Ny nærings-PhD skal analysere dronebilder gjennom maskinlæring
Lager system i et kaos av digital informasjon
UiT samarbeider med storbank om dataanalyse
Skal sammenligne epler og pærer – på en foruftig måte

 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske