Bruker fritiden til å bli bedre akuttmedisinere

20.12.18 Bruvoll, Mathias

Organisasjonsarbeid som student er verdifullt i seg selv, og ofte fint å ha på cv-en. Heter foreninga TAMS, kan innsatsen til og med redde liv.

Bort med tavla - bruk kroppen. TAMS fokuserer på at undervisningen skal være så reell som mulig. Her fra et kurs for en gruppe bioingeniørstudenter. Foto: Mathias Bruvoll
I en travel studiehverdag er det mange som fortsatt velger å bruke både tid og krefter på studentorganisasjoner, frivillige verv og andre aktiviteter utenom studiene.
Vilde Markussen går andreåret på medisinstudiet, og bruker mye tid på studentorganisasjonen Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS). Hun mener gevinsten av å være aktiv trumfer tidsbruken.

– Det er veldig mye teori og lesing på medisinstudiet, og da er det fint med en organisasjon der en kan være aktiv og har mye praktisk øving. Vi er også mye sammen med andre kull i studieprogrammet og er sosiale sammen, sier Markussen.

Hun får støtte fra førsteamanuensis, overlege og selvutnevnt mentor for TAMS, Knut Fredriksen.

Knut Fredriksen
Knut Fredriksen Foto: Mathias Bruvoll
– De får med seg noe som jeg kaller det usynlige pensumet i studiet. Jeg tror det er en veldig god ting å engasjere seg i, både fordi du lærer mer om faget, men også det du lærer om hvordan du skal undervise. For noen av medlemmene i TAMS, handler det også om å lære seg å organisere og lede, sier Fredriksen.

Foreningens mål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innen akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger, men også annet helsepersonell og befolkningen generelt. TAMS er også involvert direkte i undervisning innen førstehjelp og akuttmedisin ved UiT, og førstehjelpsuka som arrangeres hvert år. Spesielt sistnevnte trekkes frem av Fredriksen.

 TAMS fikk tidligere i år «Årets undervisningspris» på Helsefak sammen med Knut Fredriksen og Mads Gilbert. Prisen hedrer samarbeidet mellom lærere og studenter under den årlige førstehjelpsuka for medisin- og tannlegestudenter ved UiT.

Ungdommelig tilnærming

De to nestorene i akuttmedisin har opp gjennom årene hatt en mentorrolle for TAMS, et samarbeid begge parter har tjent på.

Mindre teori - mer praksis. TAMS fokuserer i sine førstehjelpskurs på å involvere deltakerne mest mulig. Vilde Markussen forteller hva som skal skje på kurset. Foto: Mathias Bruvoll
– Både Mads og jeg har prøvd å være støttespillere uten å ta over for mye. Vi har hatt meninger om hvordan de bør undervise førstehjelp, og invitert dem inn i den praktiske undervisningen og fått veldig mange konstruktive tilbakemeldinger. Studentene kommer med forslag, gode ideer og radikal tenkning.
De tenker helt annerledes og har en ungdommelig tilnærming til faget og er dermed ikke hengt opp i hvordan en "alltid" har undervist stoffet, sier Fredriksen.

Han mener innsatsen som legges ned i TAMS viser seg godt senere i det virkelige liv.

– Vi ser at mange av de praktisk flinke i akutthåndtering har vært innom TAMS. Mange har også jobbet i bilambulansetjenesten til UNN, eller vært engasjert som hjelpelærere for førsteåret på medisinstudiet, sier Fredriksen.

Les også: - Studentene er en viktig ressurs dersom det smeller

Fornuftig prioritering

Vilde Markussen mener at en bare må finne tid til å holde på med aktiviteter utenom studiene.

– Studiet tar selvfølgelig mye plass og er hovedprioriteten, men det er viktig å engasjere seg, og det er mulig om en bare tråkker til. Hadde jeg brukt tiden fra TAMS på studiene hadde jeg ligget godt an, men problemet er nok at jeg kanskje ikke ville brukt tiden på å lese uansett. Jeg synes organisasjonsarbeid er positivt, og det er med på å bekrefte at det er lege jeg ønsker å bli, sier Markussen

 – Ja, det koster faktisk litt tid og jeg håper de ikke går glipp av så mye forelesninger – men at det er en fornuftig ting å bruke tiden på? Definitivt, ja, sier Fredriksen.

Nysgjerrig på mer fra studenters organisasjonsliv? Sjekk listen over registrerte studentorganisasjoner ved UiT Norges arktiske universitet.

 

– En samlingsplass for de ekstra interesserte

Styreleder i TAMS, Morten Moen Karlsen, er ikke i tvil om at TAMS vil bidra til å gjøre ham til en bedre akuttmedisiner. 

– Formålet til organisasjonen er å fungere som et tilskudd til den oppsatte undervisningen ved universitetet, og å være en samlingsplass for de som er ekstra interessert i akuttmedisin. Jeg mener TAMS er med på å skape en god læringsarena, spesielt for den praktiske undervisningen, sier Moen Karlsen. 

Karlsen har vært med i organisasjonen siden sitt første år på medisinstudiet i Tromsø, og han skriver gjerne under på Fredriksens påstand om at de som har vært medlemmer er virkelig gode akuttmedisinere. 

– Selvfølgelig kan en bli en veldig flink akuttmedisiner uten å være medlem i TAMS, men det gir nok absolutt et fortrinn. For å bli god i akuttmedisin, kreves det mye praktisk trening, repetisjon og terping på prosedyrene som gjelder, og det får en mulighet til i TAMS, sier Moen Karlsen. 

Mye av aktiviteten til TAMS foregår på dagtid ute hos skoler og bedrifter, men med et godt organisert system er det relativt lite fravær i undervisningen for medlemmene. 

– Det som er fint, er at det vi gjør er studierelevant. Det er dette vi skal gjøre når vi er ferdige på studiet og det er definitivt relevant for fremtidig yrkesutøvelse. Det er så mange som er engasjerte og ivrige medlemmer at vi klarer å trikse og fikse på det slik at folk ikke går glipp av så mye undervisning. 

 

 

På Twitter   #norgesarktiske