”The Infidels” fikk Arbeidsmiljøprisen 2018


Husbandet ”The Infidels” ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) fikk den gjeve prisen på Arbeidsmiljødagen ved UiT i Tromsø.

"The Infidels" består av Isak Måseide (med blomster foran), Espen Dahl, Theodor S. Rolfsen, Sigrun Høgetveit Berg, Inga Bårdsen Tøllefsen, Ian Grohse, Hans Petter Blankholm, Magnus Andersson og Stian Bones. De to sistnevnte var ikke tilstede under prisoverrekkelsen, som ble overrakt av prorektor og leder for juryen, Wenche Jakobsen. Foto: Randi Solhaug

Det var en glad gjeng som kunne ta imot prisen. Bandet er en svært god miks av instituttet de hører hjemme i: Her er både historikere, religionsvitere, teologer, arkeologer og en administrativt ansatt.

– Vi er en gjeng ved instituttet som fant ut at vi hadde lyst å gjøre noe mer sammen enn bare å drikke kaffe i pausene. Og når det viser seg at flere her spilte ulike instrument og kunne synge – ja, da må man jo bare gjøre noe med det, forteller Isak Måseide på vegne av bandet. Av de andre blir han pekt ut som frontfigur og primus motor i "The Infidels".

Neste opptreden for bandet er instituttets eget julebord, men allerede har det kommet oppfordringer om at de må opptre for flere ved UiT. Akkurat der er de imidlertid litt i tenkeboksen – men de avviser det heller ikke.

Bandet kom i gang i fjor, da til en sammenkomst til ære for professor emeritus i historie, Lars Ivar Hansen.

– Da kalte vi oss ”The Lars Ivar Hansens”. Vi spiller for det meste rytmisk festmusikk, med litt jazz innimellom – men det blir lite klinelåter, ler Sigrun Høgetveit Berg.

– Bred sammensetning og kreativt arbeid

Isak Måseide tar imot prisen på vegne av bandet av juryleder Wenche Jakobsen. Foto: Randi Solhaug

Begrunnelsen for at ”The Infidels” fikk prisen er slik:

”Arbeidsmiljøprisen 2018 tildeles husbandet “The Infidels” ved Institutt arkeologi, historie og religionsvitenskap og teologi for kreativt og nyskapende arbeid for godt arbeidsmiljø. Sammensetting av både forslagsstillerne og bandets medlemmer er bred og representerer alle fagmiljøene på instituttet. Instituttet er et resultat av fusjon mellom fagmiljøer fra de tidligere Institutt for arkeologi og sosialantropologi og Institutt for historie og religionsvitenskap. Å fusjonere fagmiljøer er krevende. Husbandet med medlemmer på tvers både av fagmiljø og stillingskategorier har en samlende og sosial funksjon. Bandet representerer et kreativt virkemiddel for å bygge ned faglige og kulturelle barrierer og bidrar til å styrke verdigrunnlaget som UiTs strategiplan fastslår skal prege forholdet mellom ansatte.”

Vinneren får et diplom og en premie på kroner 50.000,- som skal gå til tiltak i tråd med prisens formål.

Her kan du lese mer om Arbeidsmiljøprisen ved UiT. 

Rekordmange nominasjoner i år

Det var 14 nominasjoner til prisen i år, noe som er ny rekord. To nominasjoner ble imidlertid ikke tatt til følge fordi de var nominert av enkeltpersoner og ikke av miljører, som det står i prisens statutter. To andre fikk dessuten dobbeltnominasjon.

Dermed sto man igjen med 10 nominerte i år:

  • Anna O. Johansen, renholdsseksjonen ved farmasibygget, Bygg- og eiendomsavdelinga (BEA)
  • Hele fakultetsadministrasjonen og ledelsen ved NT-fakultetet
  • Studieleder Ellen Karoline Dahl, HSL-fakultetet
  • Instituttleder Eystein Dahl, HSL-fakultetet
  • Husbandet «The Infidels», Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) ved HSL-fakultetet
  • Laina Dalsbø og Karin Strand Johannessen, forskningsteknikere ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), ved BFE-fakultetet
  • Sommerkonferansen ved Handelshøgskolen og de ansatte, BFE-fakultetet
  • Universitetslektor Jill-Tove Indrevik, Helsefak
  • Dr. Elizabeth G. Arag Fredheim, Helsefak
  • Trond Nylund, assisterende fakultetsdirektør, Helsefak

– Det kom svært mange nominasjoner i år, og det er veldig gledelig. Det har vært både rørende og fint å lese dem, for arbeidsmiljøprisen er jo en hedring av medarbeiderskap. En annen fantastisk ting med nominasjonene er bredden i dem. Det er ledere, det er vitenskapelig ansatte og det er administrativt ansatte, forteller Nina Emaus i Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Godt arbeidsmiljø står også nevnt i UiTs overordnede strategi, «Drivkraft i nord».

– Fordi folk som har det bra på jobben yter betydelig bedre enn andre. Vi har derfor alle et stort ansvar for å passe på arbeidsmiljøet i form av å være gode medarbeidere for våre kolleger, påpeker personalsjef ved UiT, Elisabeth Utheim.

 

På Twitter   #norgesarktiske