Ny bok om Ottars beretning


– Ottars beretning fra 800-tallet er en skatt, sier professor Inger Storli. Nå deler hun den gamle skatten i en fersk bok.

Av Cathrine Paus

Ottars beretning er historien om en mann fra det nordligste Norge som foretok flere sjøreiser på slutten av 800-tallet. Omtrent år 890 besøkte han kongen av Wessex, Alfred den store, der han fortalte om forholdene i hjemregionen sin, Hålogaland. Denne beretningen føyde kong Alfred til et historieverk som han fikk oversatt fra latin til gammelengelsk. 
– Beretningen består bare av noen få tekstsider, men den innholder mye informasjon både om økonomi, geografi og folkeslag i nord på den tiden, sier Inger Storli.

Folkegrupper, land og steder som omtales i Ottars beretning. Tegning: Adnan Ičagić

I hele sitt arkeologiske forskerliv har Inger Storli vært interessert i vikingetiden. Ottars beretning er en av de mest sentrale og siterte kildene vi har fra den tiden, og dermed et nærliggende emne å skrive bok om. «Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet» vil være til glede både for fagfolk og lekfolk med interesse for vikingetiden.

– Det er mange som har hørt om Ottar, de kjenner kanskje ikke tiden han levde i veldig godt. Jeg fikk en idè om å følge han på hans reiser, men ønsket å legge mer vekt på datidens samfunn enn på Ottar som person. Hva preget tiden han levde i og stedene han besøkte? Hva tok han med seg tilbake til nord?

– Reiseskildringer fra 800-tallet er kanskje ikke det samme som det vi forbinder med dagens reiseskildringer?

– Reisene på 800-tallet hadde nok ikke det samme opplevelsesaspekt ved seg som dagens reiseskildringer. De dro ut for å herje og plyndre, men også for å handle med varer. Men i likhet med dagens reisende ble nok også Ottar som person preget av møtet med verden utenfor. I likhet med alle de som i dag reiser ut i verden, høstet også vikingene kunnskap og erfaringer som ga grobunn for endringer hjemme.

Professor Inger Storli.Foto: Fotolæring Lamin Sanneh, Tromsø Museum-Universitetsmuseet.

Blir aldri lei Ottar

Vi vet ikke om Ottar kom hjem. Historien om Ottar stopper faktisk hos Alfred. Slo han seg ned der? Det er i det hele tatt mye vi ikke vet om Ottar. Verken hvor i Hålogaland han kom i fra, omstendighetene rundt besøket hos kong Alfred eller hvor etterettelig detaljene ved beretningen faktisk er. Men i motsetning til sagalitteraturen, som ofte ble skrevet flere hundre år etter at hendelsene de omtaler fant sted, er Ottars beretning en samtidsberetning. I den forstand kan den også betraktes som en historie fra virkeligheten, ifølge Inger Storli. Hun mener det er liten grunn til å tvile på hovedtrekkene i beretningen.

– Ottars beretning er ikke bare en beskrivelse av hans eget Hålogaland, men i stor grad en beretning om Ottars egen dannelsesreise. Jeg blir aldri lei av Ottar, og synes det har vært fantastisk å gjøre denne reisen sammen med han.

Britisk pyntegjenstand fra 800-tallet funnet på Hillesøy utenfor Tromsø. Foto: Tromsø Museum-Universitetsmuseet.
På Twitter   #norgesarktiske