Nå kan du redde verden – i 20% stilling

24.10.18 Strømsvold, Julie

UiT studenter har nå mulighet til å redde verden – i nyopprettet 20% stilling som bærekraftpiloter. FN har satt 17 bærekraftmål som skal samle alle land i kampen for en bærekraftig verden. I den sammenheng utlyser UiT syv internship stillinger for å sette dette på dagsordenen, også blant studentene.

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. UiT har satt i gang flere tiltak for å gjøre sin del, men vil også å få med studentperspektivet. Dermed ble disse internship stillingene opprettet.

 - Jeg mener også det er de som skal overta verden etter oss, som er de beste til å ta vare på den, sier rektor Anne Husebekk. - Vi ser etter de som har stor interesse om bærekraftsmålet de ønsker å jobbe med, og som ønsker å spre budskapet til sine medstudenter.

Det blir opprettet bærekraftpilotstillinger ved campus Alta, Tromsø, Harstad og Narvik. Teamet vil bestå av fire campuspiloter og tre «Our Ocean-piloter». «Our Ocean-pilotene» vil jobbe med temaer rundt Our Ocean konferansen, som arrangeres i Norge i år. Campuspilotene skal jobbe for å inkludere studentperspektivet i bærekraftmålene, og deres oppgaver blir blant annet å planlegge aktiviteter og å samarbeide med arrangører av Debutuken for å fremme bærekraftstiltak.

Jobber sammen med mentorer

Alle syv pilotene skal jobbe målrettet sammen med UiT ledelsen og får tildelt mentorer som skal hjelpe dem i stillingen.

 - Vi kommer til å ha regelmessige møter med pilotene, og finne bærekraftsmålene de er spesielt opptatt av. Vi vil også være en støtte når det gjelder å arrangere tiltak de ønsker å utføre, forklarer Anne Husebekk, som blir mentor for Tromsøs campuspilot.

Viserektor Kriss Rokkan Iversen kommer blir mentor for Narvik og Harstads campuspiloter. Hun ønsker å være en pilotene kan diskutere hva målene betyr for oss, som del av samfunnet, og hjelpe dem med å konkretisere hva de ønsker å oppnå.

 - Vi kommer ikke til å gjøre jobben for dem, men vil fungere som en støtte og bidra med det vi kan.

 - Jeg ser for meg en pilot som evner å ta tak i miljøet på campus for å få opp aktivitet og diskusjon rundt tiltak om bærekraft. I Alta settes særlig fokus på ansvarlig friluftsliv og turisme, arbeid mot å hindre marginalisering i Arktis, samt urfolks retter i dette, sier viserektor Sveinung Eikeland, mentor for Altas bærekraftpilot.

Our Ocean konferansen

Our Ocean er en stor internasjonal konferanse som bringer politiske ledere, forvaltning og forskning sammen for å diskutere hvordan vi ivaretar bærekraftig bruk av havet. Rundt dette har UiT tatt initiativ til et studentarrangement for å sette bærekraftig bruk av havet på agendaen gjennom eksempelvis workshop, diskusjoner og bootcamp.

- Det vi håper bærekraftpilotene får til er å øke interessen blant alle fagområder her på UiT. Det er ikke bare forskere som kan gjøre noe for bærekraftig utvikling,» sier dekan Kathrine Tveiterås, mentor for de tre «Our Ocean-pilotene».

Virker denne stillingen interessant for deg, kan du lese om krav og hvordan du søker her.

Har du en ide som kan redde verden, men ikke mulighet til å søke?

Da kan du pitche ideen din gjennom CableCarPitching. UiT har flere studentrettede tiltak for å nå målene satt av FN, og er nå også samarbeidspartnere med CableCarPitching. Se videoen under eller gå til deres nettsider for mer informasjon.

 

På Twitter   #norgesarktiske