Fiskeristudenter på ekskursjon i fiskerinæringens “Mekka”


Førsteårsstudentene på fiskeri- og havbruksvitenskap har vært på ekskursjon i Vesterålen. I løpet av tre dager fikk studentene en bred innføring i næringen.

Fiskeri- og havbruksstudentene har hatt en lærerrik tur til Vesterålen. Foto: studenter
- Vi har blitt godt kjent med mange vi skal studere sammen med de neste årene, i tillegg til at vi har fått en bred i innføring i hva sjømatnæringen i Vesterålen har å by på, sier fiskeri og havbruksstudenter Pernille Ervik og Ina Ahlquist. 
Studenter Pernille og Ina er kjempefornøyd med studieturen. Foto: studenter
De synes at ekskursjonen er et flott initiativ fra Norges Fiskerihøgskole, både når det kommer til det faglige og det sosiale. - Det er fint at man får et slikt tilbud så tidlig i studietiden, slik at studentene kan bli en mer sammensveiset gjeng, sier Pernille Ervik. - Fantastisk! legger medstudent Ina Ahlquist til.

Olje og fiskeboller

På spørsmål om hva det mest interessante med turen var er jentene enige om at det å få besøke Lerøyfabrikken på Melbu og Nordlaksanlegget på Stokmarknes var mest interessant, fordi man fikk se at fisken kom inn i tilnærmet ubehandlet tilstand som råstoff, og fikk følge den gjennom produksjonsprosessen til ferdig foredlet produkt.  

Studentene besøkte en rekke ulike virksomheter. Vesteraalens, Primex og Vesterålens Marine Oljer driver utelukkende med bearbeiding av fisk. Primex produserer frossenprodukter til det franske konsumermarkedet, mens Vesteraalens og Vesterålens Marine Oljer produserer tran og fiskeoljer.

Studentene fikk besøke den legendariske bedriften Vesteraalens, som er kjent for sine fiskeboller. Foto: studenter

I tillegg produserer Vesteraalens hermetikk, og er veldig kjent for sine hermetiske fiskeboller.

Rød og hvit fisk

Holmøy driver rederivirksomhet, og eier også selskap som driver med lakseoppdrett. Fiskeriparken Egga Utvikling driver forskning og konsulentvirksomhet i regionen, og samarbeider med mange av bedriftene som ble besøkt under ekskursjonen.

Hos Gunnar Klo AS fikk studentene innsikt i hvordan fiskemottak drives. I den store fabrikken til Biomar ble produksjonen av fiskefor vist fram, fra mottak av råvarer til ferdig fiskefor pakket i små poser for testing.

Det store bergenskonsernet Lerøy har en stor fabrikk på Melbu hvor de driver videreforedling av både rød- og hvitfisk. Her lærte elevene at det ikke nødvendigvis er lønnsomt å gjøre noe med fisken før man sender den ut til markedene. Lakseslakteriet til Norlaks var siste bedriftsbesøket før studentene dro hjem til Tromsø. Elevene fikk se nyslaktet laks bli omgjort til alle produktene Norlaks leverer til sine kunder.

Mye fag og men god stemning på Fiskerihøgskolens studietur. Foto: studenter

Både kos og fag

Professor Jahn Petter Johnsen mener det er viktig for studentene å komme seg ut og se hva som skjer. Foto: studenter

Turen har ikke bare vært for kosens skyld og det faglige har fått mye oppmerksomhet. Ina synes kanskje det ble litt for mye og sammenligner det med en overdose: - Litt mye stoff på litt lite tid, ler hun. Fra spøk til alvor tror Ina at inntrykket blir litt mer overkommelig når man får det litt på avstand og kan se sammenhengen mellom alt de har sett.

Gjennom bedriftsbesøkene under ekskursjonen fikk studentene kjennskap til mange fiskeri- og havbruksbedrifter og knyttet de første båndene mellom næringslivet og studentene. Disse kontaktene vil være nyttige når studentene skal søke sommerjobber, skrive oppgaver, og er potensielle arbeidsplasser ved endt utdanning.

- Studieturen til Vesterålen var lærerik både for studentene og for oss lærere, sier professor Jahn Petter Johnsen, en av initiativtakerne bak studieturen.

- Det er viktig for Norges fiskerihøgskole at studentene får komme ut og se hva som skjer. Vi ble også veldig godt mottatt i Vesterålen, forteller han.

Inntrykket man sitter igjen med er at studentene har fått en bred innføring og at ekskursjonen har vært en suksess både faglig og sosialt.

Denne nyhetssaken ble skrevet av studentene som dro på ekskursjon, og bearbeidet av Ellen Kathrine Bludd. Bildene er tatt av Edvin Laberg Lindgård og Susanne Høie Østerbø.

På Twitter   #norgesarktiske