Kommuneansatte fikk innføring i å evaluere tiltak

Hvordan gjennomføre enkle evalueringer av tiltak i kommunen, var tema da RKBU Nord inviterte til fagdag sist uke.

Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 22.10.18 14:05 Oppdatert: 22.10.18 14:18
Tromsø

Kommuneansatte fra Tromsø, Lebesby og Vadsø deltok på fagdag om evaluering på UiT campus Tromsø sist uke. Kari Skullerud Ugland (KS) (t.v) og Monica Martinussen (RKBU Nord) ledet fagdagen.  Foto: RKBU Nord.

-Et av målene med fagdagen er at kommunene skal bli bedre i stand til å gjøre evalueringer som kan bidra inn i kvalitets-, og forbedringsarbeidet i kommunen, sier professor Monica Martinussen.

Sammen med Kari Skullerud Ugland fra KS, ledet hun denne fagdagen for ansatte fra Tromsø, Lebesby og Vadsø.

Mange kommuner gjennomfører ulike tidsavgrensede prosjekter i tjenestene som omfatter barn, unge og deres familier. Noen ganger kan det være ulike tiltak som prøves ut eller det kan være endringer i måten tjenestene eller fagfolkene jobber på. Ofte er det da et ønske å gjennomføre enkle evalueringer for å undersøke om tiltaket eller endringene har hatt den tiltenkte effekten. I de tilfellene der man har fått tildelt ekstra midler for å gjennomføre prosjektet vil det som oftest være et krav om at innsatsen skal evalueres og resultatene rapporteres tilbake til bevilgende instanser.

Formålet med denne workshopen var å gi en innføring i hvordan man kan gjennomføre enkle evalueringer og rapportere resultatene i et skriftlig format. Temaene var blant annet betydning av evaluering i tjenesteutvikling, evalueringsforskning, utforming av spørreskjema og rapportering av resultater.

-Vi skal nå vurdere om vi kan følge opp denne fagdagen med en ny til våren, sier Martinussen.

Vi anbefaler