Kjøper Noruts aksjer i Norinnova Technology Transfer


SIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune kjøper Norut sine aksjer i kommersialiseringsselskapet Norinnova Technology Transfer AS.

Etter kjøpet vil Siva og UiT ha en eierpost i Norinnova på 33,4 % hver, mens Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune eier 4,5 prosent hver. 

Norinnova er et strategisk viktig virkemiddel for å fremme innovasjon og utvikling i Nord-Norge. Selskapet forvalter flere næringsrettede virkemidler på vegne av det offentlige virkemiddelapparatet, innrettet mot nytt og eksisterende næringsliv.  

Med økt fokus fra nasjonale og internasjonale premissgivere for anvendt forskning, innovasjon og næringsutvikling, vil Norinnova ha en viktig rolle og stor betydning for innovasjon og utvikling av næringslivet i nord.

– Oppkjøpet gjøres for å sikre en helhetlig nordnorsk verdikjede for kommersialisering av ideer fra forskning, og er et ledd i partenes felles satsing på innovasjon og næringsutvikling, sier rektor Anne Husebekk.

Kontaktpersoner:

  • Nordland fylkeskommune: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, tlf: 908 77 477

            Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø, tlf: 957 63866

  • Troms fylkeskommune: Fylkesråd kultur og næring Sigrid Ina Simonsen, tlf: 909 55 070 
  • SIVA: Direktør innovasjon Kjerstin Spjøtvoll, tlf: 922 13106 
  • UiT Norges arktiske universitet: Rektor Anne Husebekk, tlf: 481 41 286 

På Twitter   #norgesarktiske