Var vertskap for verdens viktigste konferanse innen polar juss og politikk

12.10.18 Trude Haugseth Moe

Det som regnes som den viktigste konferansen i verden innen juss i polarområdene ble nylig avholdt ved UiT – for første gang i Norge. – Måtte bli UiT, sier initiativtakerne.

Innlegg og paneldiskusjon under konferansen Polar Law Symposium ved UiT, som huset 130 forskere og deltakere fra hele verden. . Foto: Trude Haugseth Moe

Arktis og Antarktis har mange felles utfordringer.130 forskere fra alle verdenshjørner var i forrige uke samlet på UiT der de diskuterte spørsmål knyttet til urfolksrettigheter, havrett, internasjonale interesser for utnyttelse av naturressurser som mineraler, olje og gass, og vern av dyreliv og økosystemet i polarområdene.

Første gang i Norge

Prof. Timo Koivurova sier komitèen ikke var i tvil om at det måtte bli Tromsø som fikk konferansen i år. - UiT har et ekstremt høyt vitenskapelig nivå innen havrett, sier Koivurova. Foto: Trude Haugseth Moe

Anledningen var «The 11th Polar Law Symposium»; en konferanse og et samarbeid mellom forskere og andre med som jobber med juss og politikk knyttet til Arktis og Antarktis. Den har blitt arrangert årlig siden 2008, men aldri før i Norge. I forrige uke hadde Det juridiske fakultet ved UiT æren av å huse den 11. utgaven av det internasjonale symposiet.

Ekstremt høyt nivå i Tromsø

– Da vi mottok søknadene om å bli vertskap for årets konferanse, var vi ikke i tvil om hvem vi skulle velge.

– Det var helt klart at det måtte bli Tromsø.

Nivået på den juridiske forskningen er ekstremt høyt på UiT. Dette har spesielt å gjøre med K. G.  Jebsen- senter for havrett, som har utviklet seg utrolig de siste årene. Uansett hvem du spør, så vil de si det samme, mener professor Timo Koivurova

Han er leder av Arctic Centre ved Universitetet i Lappland i Rovaniemi og en av initiativtakerne til den årlige konferansen.

– Jeg er den eneste som har vært på alle 11 konferansene, smiler han.

Juss avgjørende

Formålet med konferansen er å undersøke konsekvensene av utfordringer man står ovenfor både i arktiske og antarktiske områder.

Rettigheter til hav- og naturressurser, urfolks rettigheter, klimaendringer og vern av miljø og økosystemer: Juss spiller en avgjørende rolle i alle disse spørsmålene, sier professor Koivurova.

 

– Juss strukturerer debattene rundt spørsmålene og danner grunnlag for beslutningstakere, utdyper han.

 

 

Mingling i pausen på konferansen Polar Law Symposium, i Solhallen på UiT. Foto: T. H. Moe


Konferansen blir også arrangert nærmere den andre polen på jorda: til neste år skal den foregå  i Tasmania i Australia, og de kommende årene står Kina, Japan, og Sør-Amerika står for tur.

Polområdene symboler på klimaendring

Koivurova framhevet spesielt klimaendringer som felles utfordring.

– En ting Arktis og Antarktis har til felles, er at de rammes hardere av klimaendringer enn resten av verden. Begge regionene er i ferd med å bli altfor varme. Dersom resten av verdens temperatur øker med 3 grader, vil dette utgjøre 6 grader i Arktis; muligens litt mindre i Antarktis, sier han, og utdyper:

I Grønland risikerer de at havet stiger med 60 meter dersom begge polene smelter! Det er en veldig urovekkende virkelighet vi ser i øynene nå, og polområdene blir gjerne symboler i kampen mot klimaendringene, sier Koivurova.

 

Han mener konferansen er viktig fordi den er den eneste av sitt slag i verden.

 

Viktigst

– Det er definitivt den viktigste konferansen i verden innen polar juss. Den er viktig for alle med interesser innen lovgivning og styring i polarområdene, sier Sarah Mackie.

Hun  er stipendiat ved Newcastle University, men for tiden er gjesteforsker ved KG Jebsen senter for havrett ved UiT, hvor hun studerer vern av dyreliv det arktiske Norge.

Mackie mente konferansen var et ypperlig sted for unge forskere både for å lære og knytte kontakter, og hun holdt selv en presentasjon om beskyttelse av isbjørn på konferansen.  

 

Har utvidet nettverket

Leder for K. G. Jebsen-senter for havrett, professor Tore Henriksen, var fornøyd med at fakultetet fikk huse konferansen og med oppslutningen på 130 deltakere.

– Vi kom med i dette samarbeidet i fjor, og tilbød oss sammen med forskergruppa for same- og urfolkrett å være vertskap. Vi så at konferansen kunne bidra til å utvide nettverket vårt, men også at nettverket faktisk ville bli beriket ved økt norsk/Tromsø-deltakelse. Særskilt har dette bidratt til mer kontakter med forskere som ser på Antarktis, avslutter Tore Henriksen.

 

Polar Law Symposium

  • Årlig internasjonal konferanse, med opprinnelse fra Universitetet i Akureyri, Island.
  • Ble første gang arrangert i 2008.
  • Bringer sammen et stort antall anerkjente forskere fra hele verden for å dele forskningsbasert kunnskap om polare temaer.
  • Presentasjonene på konferansen blir i etterkant gitt ut på Brill/Martinus Nijhoff Publishers
  • Formålet med symposiet er å undersøke utfordringene polarregionene står overfor innen folkerett og politikk, og å gi anbefalinger om aktuelle tiltak av stater, beslutningstakere og andre internasjonale aktører for å svare på disse utfordringene.

Kilde: Polar Law Institute, University of Akureyri

På Twitter   #norgesarktiske