Haldde-toppen markert som den første European Physical Society Historic Site i Norge!

14.09.18 Kirsti Merete Johannessen

Søndag 26. august ble det i vakkert vær avduket en plakett på Halddetoppen i Alta kommune for å markere at observatoriebygningene der er blitt utnevnt som EPS Historic Site.

Plaketten avduket og flankert av professor i fysikk,  Åshild Fredriksen og  generalsekretær i EPS, David Lee. Foto: Rune Sundelin

European Physical Society (EPS) har hittil utnevnt 44 steder, institusjoner og bygninger til ‘EPS Historic Sites’ i hele Europa, inkludert en i USA.

Blant stedene som er utnevnt, kan nevnes Niels Bohr-instituttet i Danmark, Institut Curie i Frankrike, Vesuvius Observatory i Italia, Einstein House i Sveits, samt Institute for Advanced Studies i Princeton, USA, der Einstein arbeidet fra 1933.

Disse stedene markerer viktige hendelser, oppdagelser, forskning og større arbeider som har bidratt signifikant til fysikkens utvikling.

På Haldde-toppen ble verdens første Nordlys-observatorium reist i 1899. Den norske regjeringen startet byggingen av det meteorologiske og geomagnetiske observatoriet på Haldde i 1910 etter initiativ fra Kristian Birkeland. 

Det ble ferdigstilt i 1913 og var i virksomhet til 1926, da det ble flyttet til Nordlysobservatoriet i Tromsø, senere del av Universitetet i Tromsø. Det vitenskapelige kollegiet på Haldde bidro til en bedre forståelse av nordlyset og dets sammenheng med geomagnetiske stormer.

Avdukingsseremonien ble innledet med en introduksjon av kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reinsnes Moen, som fortalte om kommunens innsats for å restaurere og utvikle bygningene på Haldde-toppen som destinasjon og landemerke i kommunen. Prof. emeritus Asgeir Brekke holdt deretter en innledning om historien bak bygningene på Haldde-toppen. Han konkluderte med at arbeidet som ble nedlagt på Halddetoppen, spesielt av Ole Andreas Krogness, Olav Devik og Lars Vegard, bidro sterkt til utviklingen av Værvarslinga i Nord-Norge så vel som de geomagnetiske målingene og seinere Nordlysobservatoriet og Universitetet i Tromsø. Generalsekretær i EPS, David Lee, fortalte om EPS’ Historic Sites-initiativ, og leder for administrasjonen ved Capmus Alta, Rune Sundelin, holdt hilsningstale fra UiT Norges Arktiske Universitet. Avdukingen av plaketten ble til slutt foretatt av David Lee og Rune Sundelin. Seremonimester var tidligere president i Norsk Fysisk Selskap og initiativtager prof. Åshild Fredriksen.

Haldde-marsjen dannet en velorganisert ramme rundt det hele og bidro med mat, trivsel og varme innendørs.

Arrangører var UiT Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Alta kommune og Norsk Fysisk Selskap.

På Twitter   #norgesarktiske