Det nye Senter for hav og Arktis offisielt åpnet


Statsminister Erna Solberg åpnet lørdag Senter for hav og Arktis, som blant annet skal styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og bidra til bærekraftig bruk av havet.

Logoen til det nye havsenteret. Foto: Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis, som holder til i Framsenteret i Tromsø, ble opprettet i 2017, men den offisielle åpningen foregikk imidlertid lørdag 25. august klokken 15 under Husøydagan på Senja i Troms, og statsminister Erna Solberg deltok i markeringen.

Skal analysere og gi nøytrale råd

Senter for hav og Arktis (eng. Center for the Ocean and the Arctic) er lokalisert i nord, men har et nasjonalt mandat. Senteret skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptatt av hav og arktiske spørsmål, og det vil få en viktig rolle i å hjelpe Norge med å ta veivalg og legge strategier for å videreutvikle den blå økonomien i nordområdene.

Videre skal senteret aktivt bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål om bevaring og bærekraftig bruk av havet. I tillegg skal det bidra til Norges innsats for å fremme havspørsmål på den internasjonale dagsorden. 

Tidligere leder av Norsk polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther, har vært ansatt som leder for senteret siden april i år. Det er fire ansatte, og i tillegg er flere andre tilknyttet havsenteret. De skal ikke drive med egen forskning, men benytte seg av kunnskapen som allerede finnes:

– Det innebærer blant annet å jobbe med analyser, aggregert statistikk og kanskje Big data. Det gir oss mulighet for å gjøre komplekse og helhetlige analyser og modellering av utviklingstrekk og scenarier. Vi jobber på makronivå for å se hvilke prioriteringer som bør gjøres med hensyn til å utvikle en blå økonomi i nord, og hvordan balansere ulike sektorers behov. Vi skal gi sektornøytrale og balanserte råd om hvordan Norge kan balansere vern og bruk.. I tillegg er det viktig at senteret finner sin nisje slik at vi ikke overlapper mandat med andre kunnskapsmiljø, forteller Jan-Gunnar Winther.

Fra åpningen lørdag 25. august. F.v. Eivind Fylling Jensen, Erna Solberg, Anne Husebekk og Jan-Gunnar Winther. Foto: Senter for hav og Arktis

Avgjørende å lykkes med hav-satsingen

Så langt har senteret opplevd å få sterk støtte i næringslivet, hos myndighetene og nasjonale fagmiljøer.

– Ja, og vi er svært glade for støtten. For Norges fremtidige velstandsutvikling er det helt avgjørende at vi lykkes med vår satsing på hav. Miljøutfordringene vi står overfor er formidable, samtidig som Norge skal få til en vekst i den blå økonomien som er bærekraftig. Det er selvfølgelig en vanskelig balansegang, men det er viktig å planlegge den videre utviklinga i spørsmål som angår hav og Arktis, sier Winther. 

– Hva er målsettingen med det nye senteret?

– Det er flere mål, men siste produkt i verdikjeden er selvfølgelig å skaffe bærekraftige arbeidsplasser i nordområdene. Så er det også et mål at Norge er med å påvirke verden i riktig retning – for eksempel når det gjelder problemstillinger som plast i havet og klimaendringer. Vi skal dessuten utvikle modeller som kan brukes av flere når det gjelder hav og Arktis. Vi vil også bidra med kunnskap om Arktis til høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi.

Les mer om høynivåpanelet her.

Styringsgruppe

Senter for hav og Arktis ble opprettet etter at Regjeringen ga klarsignal til det i fjor, og bevilget fem millioner kroner til det over statsbudsjettet. Senteret er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og finansiert gjennom Nofima.

Ideen om et slikt organ går imidlertid flere år tilbake:

– Første ideen omkring dette skjedde på Arctic Frontiers for noen år siden. Ideen var da å opprette en tenketank, men i dialog med myndighetene  utviklet det seg etter hvert i retning av et nasjonalt senter – som jo er en fastere struktur og et statlig organ, forteller Winther.

Rektor ved UiT, Anne Husebekk, er leder av styringsgruppa for det nye kompetansesenteret. Den består av representanter fra UiT – Norges arktiske universitet, Nofima, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Innovasjon Norge. Senteret har også et råd bestående av 15 representanter fra blå sektorer.

– Dette er en ny, god mulighet for å fokusere på bærekraftig utvikling av blå næringer basert på kunnskapsbaserte analyser, sier Husebekk.

Se også: Viktig med eit nasjonalt havsenter

På Twitter   #norgesarktiske