Oppdatert utgave: Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Temaheftet ble første gang publisert i 2015, og finnes nå i en ny oppdatert utgave.

Temaheftet er utarbeidet av Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran ved Senter for omsorgsforskning, nord - Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet, og er et oppdrag fra Helsedirektoratet.

Målgruppen for temaheftet er ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som gir tjenester til samiske eldre, uavhengig av bosted.

Temaheftet kan bestilles fra Forlaget Aldring og helse, ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse www.aldringoghelse.no

På Twitter   #norgesarktiske