Vil løse globale utfordringer sammen

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Forskningen ved Senter for fornybar energi (ARC) ved UiT kan komme befolkningen i Alaska og Canada til gode. Se video i saken!

Gwen Holdman (t.v.), Greg Poelzer og Yngve Birkelund samarbeider om fornybar energi i Arktis. Her fra et møte i Anchorage i april.
Gwen Holdman (t.v.), Greg Poelzer og Yngve Birkelund samarbeider om forskning på fornybar energi i Arktis. Her fra et møte i Anchorage i Alaska i april. Foto: Karine Nigar Aarskog

Med sine mange isolerte landsbyer har Alaska, den nordligste delstaten i USA, et stort behov for gode energiløsninger. Mange av de små samfunnene som ligger lengst nord er ikke tilknyttet noe strømnett, men må være selvforsynte.

– I Norge tar vi det for gitt at vi har utbygde strømnett over hele landet som vi bare kan hente energi fra. I Alaska finnes det derimot mange små samfunn med bare 50–100 bygninger, der innbyggerne er selvforsynte på energi. Denne måten å bygge ut energi på lager mer robuste nett, noe vi også kan lære av, sier forsker og del av vitenskapelig ledergruppe ved Senter for fornybar energi ved UiT, Yngve Birkelund.

Noe av det ARC-senteret gjør er å kartlegge hvor mange ressurser som finnes i et samfunn innenfor fornybar energi og hvordan man kan produsere slik energi der den forbrukes. Senteret er interdisiplinært og kombinerer realfag, kjemi, informatikk og samfunnsvitenskap, som alle ser på fornybar energi fra hver sin side.

– Det prøver de å få til også her i Alaska, og de er veldig interesserte i senteret vårt og hvordan vi arbeider for å få til disse interdisiplinære prosjektene, sier Birkelund. 

Energi som samfunnsbygger

Han var nylig i Alaska for å diskutere et tettere samarbeid med universitetene i Anchorage og Fairbanks og universitetet i Saskatchewan i Canada: 

Det har allerede pågått et samarbeid mellom UiT og disse universitetene på enkelte fagfelt i flere år. I fjor ble samarbeidet konkretisert til å omhandle introduksjon av fornybar energi i arktiske områder med et spesielt fokus på forankring i lokalmiljø og som et verktøy til samfunnsbygging.

– På noen områder er det store forskjeller mellom Nord-Norge, Canada og Alaska, selv om natur, klima og ressursgrunnlag i Arktisk har klare likhetstrekk. I Nord-Norge har vi en god infrastruktur med veier og et robust strømnett med lave elektrisitetspriser. I Alaska og Canada finner vi store og varierte landområder og en samfunnsstruktur som varierer fra store og moderne byer som Anchorage og Fairbanks til små tettsteder og landsbyer uten tilknytning til regionale veier, strømnett eller vann- og avløpssystemer, sier Birkelund.

ARC:

* ARctic Center for sustainable energy (ARC) ble etablert av UiT i 2017.

* Senteret er et interdisiplinært senter som UiT etablerte for å styrke universitetets satsing på fornybar energi og håndtering av klimagasser.

* Satsingen utgjør cirka 110 millioner norske kroner over fem år, der universitetsstyret har bevilget halvparten av midlene og fire forskjellige fakulteter bidrar med resten.

* Senteret skal knytte sammen vitenskapelige ansatte på flere fakultet, og arbeide sammen i prosjekter og problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser.

* Faglig fokus for senteret er knyttet til seks tema: Fornybar elektrisitetsproduksjon, etisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv, distribuert produksjon og forbruk, termisk energi, energi fra biomasse og håndtering av CO2.  

* To konkrete pågående prosjekter er algedyrking på Finnfjord smelteverk og et hybrid fornybart energisystem med sol og vind og lagring av elektrisitet.

Selv om Canada har et bedre utbygd felles strømnett enn det man finner i Alaska, fører enkeltlinjer og store avstander til at nettet ofte faller ut og at reparasjonstiden blir forholdsvis lang sammenliknet med norske forhold.

Like utfordringer 

Yngve Birkelund mener de fire universitetene har mye felles kunnskap og mye lære av hverandre.

– Under dette besøket har vi diskutert et videre samarbeid gjennom UArctic, samt muligheten for studentutveksling og felles emner knyttet til energisikkerhet, sier han.

Les også: På vei mot stupet?

Gwen Holdman, direktør for Alaska Center for Energy and Power ved universitetet i Fairbanks, bekrefter at et tettere samarbeid med UiT er svært interessant.

– Jeg tror det er ekstremt viktig å samarbeide i den arktiske regionen, fordi vi har så like utfordringer blant annet når det gjelder klimaendringer og shipping og i forhold til urbefolkning, samtidig som de arktiske landene har en liten befolkning, sier hun.

Les også: – Vi har mye å lære av hverandre

Utvekslingsavtaler med UiT vil ifølge henne kunne bidra til å gi studentene i Alaska en enda bedre utdanning innenfor fornybar energi.

– Vi har et reelt ønske om å utvikle fornybar energi. Norge har for eksempel vært i ledelsen innenfor elektriske biler, noe vi ønsker å gjøre mer av her i Alaska, sier Holdman.

Må ta hensyn til andre

Ved universitetet i Saskatchewan har de lang erfaring med arbeid direkte mot urbefolkningen i Canada og flere prosjekter som inkluderer miljøanalyser av påvirkningen til forskjellige elektrisitetskilder.

– Det er store muligheter for samarbeid og mye penger å spare ved at vi lærer av hverandre, sier Greg Poelzer som er professor ved dette universitetet.

Han mener at spesielt forskningen ved UiT på vindkraft, produksjon av varme og energioverføring, og hvordan man bygger ut strømnett samtidig som man tar hensyn til andre interesser, som reindrift, er svært nyttig for dem.

– Det har direkte relevans til Canada. Vi har mange like forhold, og mye av den samme erfaringen, samtidig som vi gjør mye forskjellig. Derfor har vi mye å lære av hverandre, sier Poelzer.

På Twitter   #norgesarktiske