Kan urfolk redde havet fra katastrofe?

08.06.18 Trude Haugseth Moe

Forskere fra hele verden er i disse dager på UiT for å snakke om urfolks rettigheter og rolle – når det gjelder havet.

Forskere fra mange verdenshjørner er samlet på en konferanse på UiT om urfolksrettigheter i marine områder denne uka-. Foto: Trude Haugseth Moe

– Dette er en fantastisk mulighet for meg – å komme hit til Tromsø og få høre om andre lands løsninger i disse komplekse spørsmålene, sier Isabela Figueroa, fra Universitetet i Magdalena i Colombia.

Hun er en av et tjuetalls deltakere på den svært internasjonale konferansen The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas, i regi av KG Jebsen-senter for havrett (JCLOS) ved Det juridiske fakultetet på UiT. Konferansen setter fokus på urfolks tradisjonelle bruk av havet og deres rettigheter til ressurser og medbestemmelse til havområdene.

Forskere fra blant annet Filippinene, USA, Australia, Fransk Polynesia, Colombia, New Zealand, Canada, Russland og England har kommet til Tromsø for å delta på konferansen.

Oversett område innen urfolksrett

– Urfolks rettigheter til havområdene har vært et oversett område. I mange land har man kun snakket om urfolkenes rett til landområder, men faktisk er det slik at mange urfolk også tradisjonelt har høstet fra og brukt havet. Dette gjelder både i Norge for samer, og for eksempel for aboriginer i Australia og inuitter i Canada, sier Nigel Banks, professor II ved JCLOS og organisator for konferansen.

Mye å lære av urfolk

– I Colombia har vi mange forskjellige urfolksgrupper, men myndighetene anerkjenner ikke deres rettigheter, forteller Isabel Figueroa.

Hun mener storsamfunnet har mye å lære av urfolk.

– Vi står ovenfor en katastrofe nå, i forhold til klima og miljø. Urfolk har overlevd mange katastrofer, og de har ofte mye å lære oss – spesielt når det gjelder deres forhold til naturen. 

Spennende utvekslinger foran ildstedet i Árdna under lunsjen på konferansen The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Foto: Trude Haugseth Moe

Økende press på havet

Lee Godden, fra Melbourne Law School i Australia, har jobbet med urfolksrettigheter i mer enn 30 år.

Hun sier at urfolks rettigheter til havområdene de siste årene har fått økt vitenskapelig oppmerksomhet.

– Tidligere har det vært fokus på landrettigheter. Det er nok mange grunner til det, men i dag er det økende press på havområdene, og et økende fokus på miljø og bærekraft for havet. Dermed har man også begynt å snakke om urfolks rettigheter og rolle når det gjelder kyst- og havområder, forteller Godden.

Kan urfolk redde havet?

– Kan urfolk sitte med nøkkelen til å redde havet fra miljø- og klimakatastrofer?

– Urfolk kan ha en viktig rolle når det gjelder beskyttelse av havet og bærekraftig bruk – som ofte er en del av deres kultur. Samtidig skal vi være forsiktig med å låse dem i en bås som «beskyttere». Målet er å anerkjenne deres valg og rett til selvbestemmelse. Og at rettigheter til å fiske kommer sammen med rettigheter til å styre over de samme marine områdene, mener den australske professoren.

 

Konferansen skal munne ut i en artikkelsamling i bokform om temaet.

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content