Internasjonalt forskningssamarbeid i Arktis

Torsdag reiser norske og utenlandske forskere på Outreach-tokt til Svalbard.  Ombord på forskningsfartøyet "Helmer Hanssen" samles de for å diskutere internasjonalt forskningssamarbeid i Arktis.
Eriksen, Tonje Engevik
Publisert: 05.06.18 10:00 Oppdatert: 05.06.18 10:57
Tromsø

Forskningsfartøyet Helmer Hanssen foran brefront på Svalbard. Foto: Karine Nigar Aarskog.
– Polhavet kan ikke forstås gjennom forskning i særskilte områder, kun gjennom en helhetlig tilnærming, sier toktleder og biologiprofessor ved UiT, Paul Wassmann. Verden trenger et samarbeid om hele Arktis.

Torsdag legger forskere fra UiT og UNIS ut på årets Outreach-tokt på Svalbard. Denne gangen rettes fokuset mot hvordan internasjonalt forskningssamarbeid bør organiseres. Med seg har de sentrale forskningsledere fra ledende forskningsinstitusjoner i EU, Tyskland, Danmark/Grønland, Canada, USA og Russland.

Toktet er et flytende seminar om bord på ett av UiT sine forskningsskip, «Helmer Hanssen», med strandhogg blant annet i de russiske byene Pyramiden og Barentsburg, og besøk i verdens nordligste forskningsklynge Ny-Ålesund.

Toktleder for Outreach-toktet til Svalbard er professor ved UiT Norges arktiske universitet, Paul Wassmann. Foto: Karine Nigar Aarskog

Økt internasjonalt forskningssamarbeid

– Vi håper at et personlig inntrykk fra Arktis vil støtte opp under det unngåelige internasjonale forskningssamarbeidet, forteller Wassmann.

Som en følge av «1st Arctic Science Ministerial» i Washington i 2016 ble en rekke forskningsministre, EU-representanter og delegater fra urfolksorganisasjoner i Arktis enige om en samlet innsats om å øke det internasjonale forskningssamarbeidet i Arktis. UiT ønsker nå å stå i front av diskusjonen om internasjonalisering av den arktiske forskningen.

Gjennom Outreach-toktet skal deltakerne diskutere hvordan man bør organisere det internasjonale forskningssamarbeidet i fremtiden, og avgjøre hvilken rolle UiT kan spille. Som et resultat av toktet ønsker man et innspill som skal leveres til «2nd Arctic Science Ministerial» i Berlin i oktober.

Se bildene fra toktet i 2016 her!

Følg med på denne siden for oppdateringer, og les saker fra tidligere tokt!

Kontaktpersoner:

Toktleder og biologiprofessor Paul Wassmann, 97773451, paul.wassmann@uit.no

Kommunikasjonsrådgiver ved UiT, Tonje Engevik Eriksen: 93663731, tonje.engevik.eriksen@uit.no.

Vi anbefaler