Tidsskrift for omsorgsforskning har nå åpen tilgang

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Tidsskrift for omsorgsforskning har vært utgitt siden 2015, og har nå åpen tilgang (open Access). Tidsskriftet utgis av de fem regionale sentrene for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.

Tidsskrift for omsorgsforskning skal gjennom fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige presentasjoner formidle ny og aktuell forskning med betydning for utvikling av omsorgsfeltet. Det er et mål at tidsskriftet skal bidra til kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Lenke https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning

På Twitter   #norgesarktiske