Sultet røye viser ikke sult

Appetittsignaler i hjernen til røye viser ingen sesongmessige forandringer eller responderer på kort- eller langtids sult, men de blir stimulert når mat reintroduseres etter en sultfase. 15. mai forsvarte Master i biologi Anja Striberny ved AMB  offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:"Feeding and fasting in Arctic charr (Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)):Central regulation of food intake in a highly seasonal fish species"
Revold, Jens
Publisert: 28.05.18 00:00 Oppdatert: 28.05.18 11:41
Tromsø

Røye (Salvelinus alpinus) viser store sesongmessige variasjoner i appetitt. Anadrom røye vandrer om sommeren til havet hvor den spiser mye. Om vinteren oppholder den seg i ferskvann og da spiser den lite eller

Foto: Rudi Caeyers

ingenting. I fisk, som i pattedyr, blir appetitt regulert av signalstoffer dannet i hjernen. Hovedspørsmål til dette prosjektet var: Hvordan klarer røye å slutte å spise om vinteren uten å bli sulten?

Regulering av appetitt i fisk varier mellom forskjellige fiskearter, og det finnes lite kunnskap om appetittregulering i fisk med sesongmessige spiserytmer. I arbeidet mitt studerte jeg appetittsignaler i hjernen til røye. Først ville jeg teste om de naturlige sesongmessige forandringene i appetitt til røye er regulert av appetittsignaler i hjernen. Derfor målte jeg genuttrykk av disse i røye som ble samplet om våren (ikke spisende), om sommeren (spisende) og om vinteren (ikke spisende). Resultatene viste ingen tydelige forskjeller i genuttrykk. I to påfølgende eksperimenter studerte jeg effekten av sult på genuttrykk av samme appetittregulatorene. Verken to dager, eller én og fire uker sult stimulerte sultsignaler i røye, men forandringer ble funnet ved re-introduksjon av mat og matlukt etter langtidssult. Forskningen tyder på at forandringer i appetittsignalisering i røye bare skjer i overgangsfaser. I tillegg oppdaget vi to gener som er nye relevante kandidater i sammenheng med kontroll av appetitt og energibalanse i fisk.

English summary

The sea-migrating Arctic charr (Salvelinus alpinus) feeds mainly during its short stay in the ocean during summer and feeds little or nothing during overwintering in fresh water. The seasonal feeding rhythm is maintained in captive offspring of anadromous charr. Results from gene expression studies in this PhD thesis show that appetite stimulants and inhibitors in the brain of feeding and fasting charr do not clearly differ with season. Furthermore, no hunger signalling could be evoked by short- or long-term feed deprivation. However, the reintroduction of fish feed or fish feed flavour affected appetite signalling in the brain. It is concluded that changes in brain appetite signalling may only appear during transition phases in the Arctic charr. Furthermore, by the use of transcriptomics, we could identify two new relevant candidates that may be involved in the regulation of appetite and energy homeostasis in fish.

Commission

Foto: Rudi Caeyers

Veiledere:

  • Professor Even Jørgensen, AMB
  • Professor Malcolm Jobling, AMB
  • Dr. Elodie Magnanou, Sorbonne University, The National Center for Scientific Research, BIOM (Integrative Biology of Marine Organisms) in Banyuls-sur-mer, Frankrike

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Helene Volkoff, Memorial University of Newfoundland, Canada (1. opponent)
  • Professor Dan Larhammar, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet, Sverige (2. opponent)
  • Professor Monica Alterskjær Sundset, AMB (internt medlem og leder av komiteen)

 

Disputasen ble avholdt på engelsk og ble ledet av prodekan Jørgen Berge ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Personlig

Anja Striberny (født 1985 i Husum, Tyskland) har en Mastergrad i biologi fra Christian-Albrechts Universitet Kiel med hovedfokus på marinbiologi og zoologi. Under ph.d.-studiet ble hun spesielt interessert i de fysiologiske tilpasningene av fisk i nordområdene med hensyn til kontroll av energibalanse og appetitt. I juli begynner hun på et postdoktor- prosjekt i forskningsgruppa «Arctic Chronobiology and Physiology» ved AMB.

Navn: Anja Striberny

Institusjon/institutt: Institutt for arktisk og marin biologi

Telefonnummer/mobilnummer: +4746961535

E-postadresse: anja.striberny@uit.no

Vi anbefaler