Sanner lanserte ny storsatsning ved UiT

14.05.18 Henriette Leine Wangen
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Mandag lanserte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner aktiviteten «Læreplassjeger» ved UiT i Tromsø. Utdanningsinstitusjonen i nord blir nå en enda viktigere brikke i opplæring av studenter som ønsker å kombinere teori og praksis gjennom yrkesfag.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner lanserte ny satsning rettet mot lærlinger i Tromsø. Foto: Jørn Berger Nyvoll

I starten av 2018 kunngjorde regjeringen kampanjen Yrkesfagenes år 2018 som drives av WorldSkills Norway i samarbeid med partene i arbeidslivet ‒ der målet er å høyne status og kvalitet i utdanning av studenter som ønsker å kombinere teori og praksis. Kampanjen er også et samarbeid med fylkeskommunene om å finne flere lærebedrifter og læreplasser gjennom aktiviteten «Læreplassjeger».

– Kampanjen er viktig, fordi vi har et behov for å sikre at flere bedrifter og institusjoner tar inn lærlinger. Heldigvis går mye av dette arbeidet i riktig retning. Flere velger yrkesfag, flere får lærlingeplass og flere fullfører nå enn tidligere. Derfor er det fint å være på UiT som virkelig viser at de tar dette samfunnsansvaret, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Fikk godkjenning

Helt siden mai 2017 har Benedicte Kristensen vært ansvarlig for lærlingordningen ved UiT, og den 3. mai 2018 kunne hun slippe jubelen løs da UiT ble godkjent som flerfaglig opplæringskontor. Hun forteller at denne prosessen gikk forholdsvis raskt og at institusjonen er klar til å påta seg det faglige ansvaret som medfølger en slik rolle i opplæring.

– Arbeidet startet allerede i 2016 da UiT ble selvstendig lærebedrift, men dette var kun ett ledd mot det å bli et opplæringskontor, sier Kristensen.

Godkjenningen gir UiT mulighet til å satse mer strategisk med fokus på kvalitet i lærlingsituasjonen.

– Lærlingene har hver sine læreplaner, så det faglige ansvaret tillegges faglærerne og instruktørene. Dermed har vi en litt annen rolle enn et bransjespesifikt opplæringskontor. Som et flerfaglig opplæringskontor har vi likevel en noe annerledes mulighet til å sikre kvalitet til samarbeid på tvers av fagretningene, utdyper Kristensen.  

Fotoleder ved Tromsø Museum‒ Universitetsmuseet, Mari Karlstad, har hatt fotlærlinger i snart 25 år og synes det er svært positivt at UiT nå satser ytterligere på lærlinger.

– Ved en institusjon som universitetet får lærlingene mulighet til å skape seg et nettverk og å lære håndverket bak den yrkesretningen de har valgt, sier hun.

Lærling Julia Brekmo ved Tromsø Museum fikk presentere noe av sitt arbeid for Jan Tore Sanner. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Presenterte for ministeren

To av lærlingene som nyter godt av lærlingeplassene i Tromsø er Julia Brekmo og Daniel Lilleeng. Lærlingene er til daglig tilknyttet Tromsø Museum og i dag viste de frem noe av det de har produsert, i den første delen av sin lærlingetid, til politiker Jan Tore Sanner.

Brekmo presenterte utstillingen «Life is sweet», der målet er å dyrke det gode og positive som livet har å by på. Bildene preges av smil, latter og glede gjennom portretter av mennesker med ulik bakgrunn i et aldersspenn fra 4 år til nesten 90 år.

– Jeg har hatt et ønske om å inkludere ulike typer mennesker og hedre mangfoldet i samfunnet vårt, sier Brekmo og tilføyer at hun er lidenskapelig opptatt av det å ta bilder og å arbeide i studio som fotograf.

– Jeg blir rett og slett i godt humør av å se bildene dine, sier Sanner og smiler.

På tekstplakaten til utstillingen, som er skrevet av Brekmo selv, har hun ytret noen setninger til ettertanke:

D handle om å komme sæ opp etter å ha vært nede.

D handle om å se skjønnheten i alt og alle.

D handle om å ikke være så selvhøytidelig.

D handle om å danse som om ingen ser på.

Å det handle i å drite i ka andre mene.

Selv om hun var godt forberedt til å presentere utstillingen til Sanner, ble hun litt mer nervøs enn vanlig.

– Ja, jeg ble nok litt mer nervøs enn jeg pleier, men han virket veldig interessert i det jeg har jobbet med, sier lærlingen som har en langsiktig drøm om èn dag å kunne åpne et eget studio.

Omfavner oppgaven

Den andre lærlingen som fikk presentere noe av sitt arbeid ved UiT mandag er Daniel Lilleeng. Utstillingen «Lidenskap for krutt» har bakgrunn i hans egen fascinasjon av foreningen Fjellfyrverkeriet i Tromsø. Lilleeng har selv feiret hver eneste nyttårsaften på fjellet Fløya som rager 671 meter over havet. Gjennom bilder ønsker han å kunne formidle noe av ildsjelenes lidenskap og dugnadsånd som ligger til grunn for pyrotekniske fargeeksplosjoner som preger hver nyttårsaften i Nordens Paris. 

– Disse bildene av fyrverkeriet over Tromsø er jo veldig fine, sier Sanner.

Lærling Lilleeng startet som lærling i 1. september 2016 ‒ en rolle han trives veldig bra i. I lærlingetiden har den unge mannen fått et nokså kjent navn som fotograf i Tromsø, og han forteller at overgangen fra videregående og veien inn i yrkeslivet har vært en artig opplevelse.

– Det er utrolig kjekt å få en slik mulighet. Jeg trives med å få ulike arbeidsoppgaver gjennom jobben, sier han.

Jan Tore Sanner beundrer bildene av Fjellfyrverkeriet i Tromsø tatt av fotolærling Daniel Lilleeng. Foto: Jørn Berger Nyvoll

En styrke for landsdelen

Prorektor ved UiT, Kenneth Ruud, var også tilstede på Sanners lansering og han poengterer viktigheten av at UiT har nær samhandling med næringsliv og offentlig sektor.

– Vi tror det er sunt for organisasjonen å ta inn lærlinger og vi mener jo også at det er en spennende arbeidsplass. Om vi kan bidra med utdanning, kompetanse og motivasjon som også fagutdanninger kan ha glede av, så er det veldig positivt. Landsdelen trenger kompetanse i hele bredden av utdanninger og innen alle fagretninger, mener Ruud.

Prorektor Kenneth Ruud. Foto: Jørn Berger Nyvoll

Det sier Jan Tore Sanner seg enig i, men han fremhever spesielt også Nord-Norges behov for flere fagarbeidere.

– Landsdelen opplever nå en sterk vekst, men det som kan bremse en slik positiv utvikling er mangel på kompetanse. Derfor er det svært viktig at universitetet og også private bedrifter går sammen for å løfte yrkesfagene og bidra til at flere lærlinger får lærlingeplass, forteller ministeren med en tydelig oppfordring til andre bedrifter og institusjoner.

– Tror du at flere lærlingeplasser også kan hindre deler av frafallet i den videregående skolen?

– Vi ser nå at frafallet er på vei ned og at flere fullfører enn tidligere. Det er fortsatt slik at for mange ikke fullfører den videregående skolen, og vi vet at mange av de som ikke får lærlingeplass mister motivasjon. Denne kampanjen kan derfor bidra til at flere unge får formell kompetanse, slik at de kan klare seg bedre i yrkeslivet.

På Twitter   #norgesarktiske