New York-professor: – Havrettsforskerne fra UiT har en unik kunnskap som vi trenger

– Store New York og lille arktiske Tromsø er veldig forskjellige, men vi har til felles at vi er kystbyer og vil begrense klimaendringer. Vi trenger spesialkompetansen til UiTs havrettsforskere, sier dekan ved E. Haub School of Law i New York.
Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 07.05.18 00:00 Oppdatert: 08.05.18 15:18
Tromsø

Ingvild Jakobsen fra KG Jebsen-senter fra havrett, UiT, i paneldiskusjon sammen med John Nolon og Joseph Siegel fra Elisabeth Haub School of Law ved Pace University. Foto: Trude Haugseth Moe

Forskere fra K. G.  Jebsen-senter for havrett ved UiT, var i slutten av april med-arrangører av en konferanse om klimaendringer, kyst og forebygging, i New York sammen med Elisabeth Haub School of Law ved Pace University.

Dette var den andre konferansen miljørettsforskerne ved Elisabeth Haub og havrettsforskerne fra UiT organiserte sammen; det forrige var for ett år siden i Tromsø.

Ulike, men felles interesser

– Store New York og lille arktiske Tromsø er veldig forskjellige i bakgrunn og geografi, men vi har til felles at vi er kystbyer, og vi har felles interesser, sier Jason J. Czarnezki , dekan og leder for miljørettsstudier ved Elisabeth Haub School of Law ved Pace University i New York

Han utdyper: 

– Vi forsker på miljø, utslipp og forurensning; dere er eksperter innen havrett. Alle disse spørsmålene har med klimaendringer å gjøre, og dreier rundt internasjonale rettsspørsmål

Hett tema

Han forteller at havrett er et "hot topic"  - hett tema - i USA for tiden på grunn av havstigning og klimaendringer, og at studentene deres er veldig interesserte i det. 

Han håper samarbeidet skal lede til stipender og eksternt finansiert forskning mellom fakultetene på området havrett, hav- og kystbeskyttelse, naturressurser og klimaendringer.

 

Ønsker hjelp til FN-studieprogram

På ekskursjon: Prof. Jason Czarnezki (t.h.) ved Pace University og førsteamanuensis Elise Johansen ved KG Jebsen senter for havrett, UiT. Foto: Trude Haugseth Moe

Czarnezki forteller at de også ønsker hjelp fra Tromsø-forskerne til å utvikle et studieprogram, der studentene har praksis i FN. Her jobber de med små øynasjoner som trues av havstigning som et resultat av klimaendringer.

– Havrettsekspertene fra UiT har en unik kompetanse vi trenger, slår dekanen ved E. Haub School of Law fast.

De to juridiske fakultetene i Tromsø og New York har også inngått en utevekslingsavtale mellom sine studenter, og UiT har for tiden to jusstudenter ved Pace University. 

Utfyller hverandre

Havrettsforsker Elise Johansen fra KG Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet, UiT, synes også samarbeidet med New York-universitetet er fruktbart.

– Pace University og Elisabeth Haub School of Law har ekspertise på internasjonal miljørett. I spørsmålet om klimaendringer og jussens rolle som et av flere verktøy, er det veldig interessant og nyttig å se dette fra flere perspektiv.

– Havet og havsystemene rammes hardt av global oppvarming og i disse spørsmålene møtes havrett og miljørett og utfyller hverandre, sier Johansen. 

Noen av deltakerne på konferansen var på ekskursjon til Governor's Island utenfor Manhattan. De fikk høre om effekten av orkanen Sandy i 2012, og besøkte også en skole som drev oppdrett av østers, som et miljøprosjekt.

Forskjellig fokus

Både Elise Johansen og Ingvild Jakobsen, professor og prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet på UiT, bidro på konferansen med presentasjoner innen havrett, klimaendringer og vern av det marine miljøet.  Jakobsen synes det var interessant å sammenligne egne perspektiver med de som kom fram blant de amerikanske forskerne.

– I USA har de har et stort fokus på tilpasning til klimaendringer – mens vi har et større fokus på forebygging av klimaendringer i lovverket, sier Jakobsen.

– Dette kan nok dels forklares gjennom det styret av landet de har nå med Trump som vil trekke USA ut av Parisavtalen. Men også når man har vært der og sett på hvordan klimaendringene fører til orkaner og flommer i områder hvor mennesker bor så tett – så får man forståelse for at dette er forhold som de må beskytte seg mot og at fokuset dermed i hvertfall tilsynelatende blir mest på tilpasning til klimaendringer, mener Jakobsen.

Som en del av konferansen ble de norske forskerne tatt med til havneområdet i New York for å få høre om hvordan orkanen Sandy rammet storbyen i 2012.

Bruker søksmål i klimakampen

På konferansen var det mye snakk om New York City og andre byers og staters søksmål mot oljeproduserende selskaper, som Exxon Mobile og Shell, på grunn av deres CO2-utslipp.

– Det var interessant å høre om hvordan de bruker rettssystemet i kampen mot utslipp gjennom å kjøre saker mot store bedrifter. En av de amerikanske forskerne påpekte imidlertid at dette på sikt ikke vil hjelpe i kampen mot klimautslipp, men at det kreves et mer helhetlig regelverk og tilnærming til problement – ikke enkeltvis saker for domstolene. Det er jeg enig i, sier Jakobsen.

Ønsker å påvirke

Seminaret skal bære frukter, i form av et tidsskrift – og målet er å påvirke beslutningstakere innen klima, hav og miljø.

En spesialutgave av et tidsskrift, som vil belyse de problemstillingene som ble drøftet under seminaret, er på vei. Og selv om veien fram kan synes lang, er målet klart. 

– Sammen bygger vi sten på sten i vår kunnskapsutvikling. Vi slår våre hoder, styrke og rennommé sammen for å være en premissleverandør for beslutningstakere. Målet er selvsagt å påvirke det  internasjonale lovverket for å bremse klimaendringene, avslutter havrettsforsker Elise Johansen ved Det juridiske fakultet, UiT.

På ekskursjon besøkte forskerne blant annet en skole på Governor's Island som driver "Billion Oyster Project" der de dyrker og setter ut østers i havet utenfor Manhattan. New York var tidligere kjent for sine mengder av østers, som etter hvert døde ut på grunn av forurensning. Nå er havet renset opp i, og man håper at østers igjen kan trives her. Havrettsforskerne Elise Johansen (t.v.) og Ingvild Jakobsen, UiT, kikker oppi oppdrettskaret. Foto: Trude Haugseth Moe Foto: Trude Haugseth Moe

Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 07.05.18 00:00 Oppdatert: 08.05.18 15:18
Tromsø
Vi anbefaler