Seminar om sammensatte symptomtilstander hos barn og unge

Målet med seminaret er å bidra til økt kunnskap og helhetlig forståelse for utvikling og behandling av funksjonelle tilstander hos barn.
Karlsen, Mariann Schjølberg
Publisert: 02.05.18 00:00 Oppdatert: 07.05.18 09:36
Tromsø

Kursleder: Klinikkoverlege Hans Petter Fundingsrud

Det er ingen kursavgift, men for de som ønsker lunsj begge dager koster det kr. 200,-.
Fakturaadresse må oppgis.  

Sted: Aud 1 i Teorifagbygget, UiT

Påmelding innen 25.mai til: hans.petter.fundingsrud@unn.no

Program 

11.-12. juni  arrangerer Barne – og ungdomsklinikken (BUK), UNN og  RKBU Nord, UiT,  i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge et to-dagers seminar/workshop med professor Kasia Kozlowska fra Australia.

Kozlovska er barne – og ungdomspsykiater, kliniker og forsker og har sammen med medarbeidere utviklet et behandlingsprogram for barn, unge og d

eres familier med sammensatte symptomtilstander.

Målgruppe: Tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sykepleiere

 

Kursarrangør: Barne – og ungdomsklinikken, UNN i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge og Regional Kompetansetjeneste for barn og unges mentale helse (RKBU).

Vi anbefaler