Søkerrekord hos Det helsevitenskapelige fakultet


Aldri før har så mange studiesøkere hatt Det helsevitenskapelige fakultet som førstevalg.

Semesterstart ved Helsefak
Ved semesterstart vil det også denne høsten bli et yrende liv i korridorene til Helsefak. Aldri før har så mange søkt seg til Helsefak, noe som gleder prodekan utdanning, Geir Lorem. Foto: Elisabeth ØVreberg

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, fikk 3126 førstevalgssøkere i år. Dette er ny rekord for fakultetet. Tallene er hentet fra Samordna opptak.

Det er spesielt positivt at også studieretningene som har slitt litt med rekrutteringen, nå viser økning i studiesøkere.

Et eksempel på positiv vekst, er bioingeniør og biomedisin. De har har økt førstevalgssøkerene sine med henholdsvis 28,21 prosent og 19,61 prosent siden i fjor. Dette gleder prodekan utdanning, Geir Lorem.

– At flere søker seg til slike utdanninger er viktig, for her utdanner vi kandidater med en kompetanse som helsetjenestene trenger, sier han.

Økt popularitet ser vi også hos radiografi, som har økt med 30,19 prosent, samt ergoterapi som har økt med hele 39,47 prosent

Rekordår for medisin

Universitetet i Tromsø ble startet opp for 50 år siden for å utdanne leger til Nord-Norge, og da er det ekstra gøy at medisinstudiet, i selveste jubileumsåret, opplever en rekordhøy søkermasse.
528 personer har søkt på de 100 studieplassene fakultetet har å tilby. Medisinstudiet ligger dermed som det tredje mest populære studiet ved UiT, tett etterfulgt av sykepleieutdanningen ved campus Tromsø, med sine 526 søkere.

For første gang har farmasistudiet klart å få over 100 søkere, søkertallet har gått kraftig opp. Dette er spesielt oppløftende siden Samordna opptak opplyser om at studieretningen på landsbasis har hatt den største nedgangen innen alle helsefag, med -18 prosent

Populært med sykepleie

Ellers så viser studietallene at sykepleierstudiet i Harstad, Narvik og Hammerfest også har god oppslutning, selv om man i Harstad har en nedgang på 4,5 prosent.

Lorem forteller at han følger utviklingen av denne studieretningen nøye.

– Vi vet at helsetjenesten har en spesielt stor mangel på sykepleiere, så vi er glade for en slik positiv utvikling i år, og særlig økningen i Hammerfest er gledelig, forteller han.

Fysioterapi er som alltid populært, men tannlegestudiet (odontologi) har gått ned med cirka 5 prosent.

Nytt studie i paramedisin

På grunn av at fakultetet har opprettet et helt nytt studie i paramedisin til høsten, var spenningen rundt årets søkertall ekstra høy. Fakultetet har 25 studieplasser, og fikk 291 førstevalgssøkere.

– Det er veldig godt å se at så mange ønsker å studere bachelor i paramedisin hos oss, sier rådgiver ved Utdanningstjenester, Kristine Vollnes Kjeldsen.

– Vi har jobbet målrettet med å treffe potensielle søkere med kvalitetssikret informasjon om studiet, og da er det ekstra gledelig at så mange har søkt, legger hun til.

Også Lorem er fornøyd med søkertallene.

– Men vi er kanskje ikke så overrasket, fordi dette blir et spennende studium. Studiet utgår fra et meget godt akuttmedisinsk miljø, og det kommer også til å være stor etterspørsel etter paramedisinere i årene framover.

Populært med helsefag

Ifølge Samordna opptak valgte 27,9 prosent av alle søkere i Norge helsefag som førstevalg.

Av utdanningstyper innen utdanningsområde helsefag, er det sykepleieutdanningen som tiltrekker flest søkere, med 39,9 prosent.

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content