Skal utforske «det sanne nord» som kunst

27.03.18 Henriette Leine Wangen

Det kunstfaglige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet har blitt tildelt 3,8 millioner kroner for sitt prosjekt «Art VAPO – True North».

– Det er veldig gledelig å få en så stor tildeling, som kanskje er det største bidraget som er gitt gjennom dette programmet, sier prodekan Geir Davidsen ved Det kunstfaglige fakultet.

Det er gjennom Norwegian Artistic Research Programme, et prosjektprogram opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet, at Det kunstfaglige fakultet har fått finansiering som skal bidra til kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). KU kan beskrives som en kunstnerisk parallell til forskning.

Med bakgrunn i begrepet «Nordicity», utviklet av den canadiske geologen, Louis-Edmond Hamelin, er målet å utforske begrepet gjennom musikk og ytelse. Mer spesifikt skal fakultetet utvikle musikk og forestillinger om «What North is».

– Vi skal undersøke hvordan «nord» kan utrykkes i musikk og forestilling gjennom konserter, seminarer, samlinger, forelesninger, workshops og i musikalske eksperimenter, sier Geir Davidsen.

– I tillegg skal vi finne ut hvordan musikalske uttrykk kan påvirke sosiopolitiske utfordringer i Norden. Hva er fremtiden for nordområdene, og hvordan kan vi påvirke til utvikling? tilføyer han.

Dette viser en av Nordtings forestillinger. Fra venstre; Amund Sjølie Sveen, Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell. Sveen og Stifjell var tidligere studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Foto: PRIVAT/Det kunstfaglige fakultet

Opplevd identitet

Davidsen forteller at tankene om et kunstfaglig prosjekt knyttet til nord, har utviklet seg over tid, og handler om å definere egen og opplevd identitet. Det er i hovedsak utøvende musikere, forskere og stipendiater ved Musikkonservatoriet som skal delta i forskning og utøvelse over en periode på tre år.

– Generelt kan man si at utøvere i kunstfaglige institusjoner har blitt mer bevisste på landskapet de er født inn i og står i. Denne bevisstheten gjør at vi tenker mer over hva som er unikt med oss. Hvilken identitet har man blitt gitt, og hvilken identitet har man?

«Det som er så fint med Norge, er formatet på vårt land. Det er lite og oversiktelig, og kort mellom dem som styrer og dem som skal styres» – Jacob Margido Esp 

Selv om Norge defineres som et egalitært samfunn, med politisk, borgerlig og sosial likhet, er Davidsen også opptatt av å trekke paralleller mellom lokale, nasjonale og internasjonale maktforhold.

Gjennom musikk ønsker han at prosjektet skal forsøke å definere «sin plass i verden».  

– Det blir interessant å ta et dypdykk i ulike maktforhold som berører lokalsamfunn og å sette det opp mot nasjonale og internasjonale perspektiver. Hvem bestemmer på vegne av hvem, og hva er det egentlig som motiverer til beslutninger? sier han.

Hva drømmer dere om å få til i dette prosjektet, om du «snakker» med hjertet?

– Jeg håper det kan være et springbrett inn i samfunnsdebatten. Kanskje kan vi også provosere med politiske perspektiver, som forhåpentligvis vil bidra til videre refleksjon, forteller han med et smil.

Geir Davidsen Foto: Lars Åke Andersen

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content