Forskningssamarbeid utenom Norge/EU

13.03.18 Håkon Fottland
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

- flere relevante program, frister.

Det er verd å merke seg at det fortsatt finnes støtteordninger for forskningssamarbeid utenom Norge og EU. Noen av disse administreres av Forskningsrådet (med forskningsrådets frist 24. april), andre håndteres via SIU med flere.

Det er klare ønsker om tettere bindinger mellom forskning og utdanning i prosjektsøknader og i internasjonale samarbeid. Det kan også være fordelaktig å kombinere søknader til ulike program.

Målområde for flere av programmene er såkalt prioriterte land - og noen gjelder utviklingsland. UiT har lange tradisjoner for slike samarbeid. Prioriterte land for norsk støtte til internasjonalt forskningssamarbeid er normalt: Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, Canada og USA

FNs Bærekraftsmål

Flere av programmene er relevant for UiTs bidrag til arbeidet for FNs bærekraftsmål som nå er nedfellt som grunlag for prioriteringer. Se også:

 

Norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner og fremragende fagmiljø - med særlig vekt på kobling mellom utdanning og forskning, og med næringsliv hvis relevant. Partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike samt forlengelse av partnerskap fra 2015.

Søker må være del i fagfellevurderte forskningsprosjekter e.l. med løpende finansiering fra Forsningsrådet - se liste i utlysningen.

Stimulere innovativ forskning av høy kvalitet og relevans som støtter prosessen med å nå FNs Bærekraftsmål (SDGs). Målet er å utvikle forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet om fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling, utviklingsland.

Utdanningssamarbeid og studentmobilitet, utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland.

South Africa - Norway Co-Operation on Ocean Research including blue economy, climate change, the environment and sustainable energy. Goal is enhanced knowledge-based policies and decisions for sustainable development in the areas of oceans and ocean space (blue economy), environment (with emphasis on oceans and pollution), climate change and sustainable energy in South Africa and Norway.

International bilateral research cooperation (INT-BILAT) offers travel support to expand industry-oriented R&D cooperation with Brazil, Canada, China, India, Japan, Russia, Singapore, South Africa and the US.

The UTFORSK programme aims to enhance long-term cooperation in higher education between Norway and Brazil, China, India, Japan, Russia and South Africa.

InternAbroad – frist 25.09.2018, SIU
The objective of InternAbroad is to increase the number of students from Norway who do a credit-yielding internship or work placement abroad, where they get practical experience in a job, enhance intercultural competencies and language skills, and acquaint themselves with work environments and business cultures in a foreign country. The internships may be undertaken in any form of business or organisation, whether it is small or large, private or public, for-profit or non-profit.

The internships must take place in one or more of the partner countries: Brazil, China, India, Japan, Russia, South Africa, Canada or USA.

Mobility Ph.D. (sandwich), sending/receiving academics (young/seniors),  any other activities related to the internationalization of its postgraduate system (workshops, summer/winter programs, etc.).

Programme for Environmental Research for a Green Transition - her er det en særskilt utlysning i samarbeid med Kina.

Research stays abroad and visiting researcher stays in Norway that promote the scientific and strategic objectives of the programme

På Twitter   #norgesarktiske