Fagnytt i nord nr. 1 / 2018

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Endelig kan vi presentere årets første nummer av Fagnytt i nord! Her kan du blant annet lese om Mitt livs ABC som skal tilbys ansatte i tjenesten for utviklingshemmede i Troms. Opplæringsprogrammet er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (NKAH), og gjennomføringen av programmet er et samarbeid mellom NKAH og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Troms (USHT).

 

Nyhetsbladet inneholder videre en presentasjon av prosjektet Velferdsteknologiens ABC som nå gjennomføres i Troms-kommunene. Prosjektet ledes av USHT Troms, og er et samarbeid med blant annet representanter fra prosjektet Helse- og velferdsteknologi Nord-Troms, Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms (Løkta), Velferdsteknologiprogrammet Harstad kommune og det tidligere Velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune.

Andre saker er en orientering om innholdet i VIPS praksismodell, som Kvæfjord kommune har startet utprøving av på sykehjem, i hjemmetjenesten og i PU-tjenesten. Dette er gjort i samarbeid med USHT Troms.

Sist, men ikke minst kan du lese om symposiet som ble holdt for Torunn Hamran i forbindelse med at hun ved årsskiftet ble pensjonist og professor emerita. Symposiet ble arrangert av fagmiljøet ved masterstudiet, UiT, og Senter for omsorgsforskning, nord.

Les mer: Fagnytt

På Twitter   #norgesarktiske