- Herregud folkens – dra til USA!

Hun tilbrakte høstsemesteret ved Augsburg University i Minneapolis, og anbefaler på det sterkeste sine medstudenter å gjøre som henne.
Nilsen, Kjetil Publisert: 25.02.18 00:00 Oppdatert: 25.02.18 18:02
Harstad

- Lærerikt; god undervisning; faglig spennende; god økonomisk avtale; fin mulighet til å få reise og oppleve et annet land og andre måter å gjøre ting på. Angrer ikke et sekund! Slik oppsummerer vernepleierstudent Ronja Ottemo utbyttet av sitt USA-opphold.

Ronja Ottemo: - Angrer ikke et sekund på at jeg tok et semester ved Augsburg University. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

- Jeg hadde både praksis og teoretisk undervisning under semesteroppholdet på Augsburg, men organiseringen var annerledes enn vi er vant med. De skiller ikke ut praksis i en sammenhengende lengre periode. I løpet av uka hadde jeg praksis på mandag og fredag, mens det var undervisning eller selvstudium de øvrige dagene.

Barn og unge i krise
Hun forteller at praksisen var lagt til et slags krisesenter i Minneapolis for hjemløse barn mellom 10 og 17 år.
- Her var det barn og unge som hadde stukket hjemmefra, eller som var kommet på kant med loven. Vi hadde 14 plasser, og kunne tilby opphold i opptil 90 dager. Hovedformålet var å prøve å få dem gjenforenet med familien, men det viste seg at det var mange som vandret ut og inn på senteret.

Ronja forteller at hennes oppgave blant annet var å besvare krisetelefonen, registrere de som kom til senteret og skaffe informasjon om bakgrunnen deres og hvorfor de søkte hjelp.

- Jeg ble også involvert i forsøk på å megle mellom de unge og familiene deres. Da var det en fordel å ha gode kommunikasjonsferdigheter med seg i bagasjen. Personlige egenskaper teller selvsagt mye, men heldigvis lærer vi om viktigheten av kommunikasjon i møte med mennesker, på vernepleierstudiet.

Grei tilpasning
Ronja trekker også fram lærerne hun møtte under oppholdet på Augsburg. De er vant med å håndtere utenlandske studenter, og viser forståelse for at det kan ta tid å venne seg til alt det nye på en amerikansk institusjon. Språket er heller ikke noe problem for norske studenter, mener hun.

- Studieopplegget er annerledes enn her hjemme. Ved Augsburg er det jevnlige innleveringer i løpet av semesteret. Da må du disiplinere deg og jobbe jevnt. Jeg likte det. I Norge er det lett å ende opp som «stressvrak», med sprenglesing foran prøver som gjerne samler seg opp i slutten av semesteret, sier hun.

- Også de valgfrie emnene er annerledes enn hva vi har her hjemme. Jeg valgte f.eks. American Indian Women, og fikk innblikk i den indianske befolkningens kultur og historie. Læreren hadde selv indiansk bakgrunn. I tillegg til å få ny kunnskap, lærer du også å forstå andres perspektiv – noe vi kan bruke direkte som vernepleiere, avslutter Ronja, og legger til, med klar adresse til sine medstudenter: - Nei, herregud folkens – dra til USA!  


Bachelor i vernepleie 

Augsburg University  

Vi anbefaler