Første ledersamling i UiT-programmet

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

30 ledere ved UiT var denne uka samlet på Sommarøy for å lære mer om ledelse i akademia.

Mandag og tirsdag denne uka var første samling for ledere som deltar i UiT-programmet. Foto: Ann Karin Tobiassen

De 30 lederne er de aller første deltakerne på UiT-Programmet, en utviklings- og læringsarena som utfordrer den enkelte leder i sin lederrolle, danner grunnlag for god ledelsesutøvelse og utvikler ledelsesferdigheter.

Programmet  er nytt og skal sette standard for godt lederskap ved UiT, og støtte opp om kvalitet i kjernevirksomheten. 

– Vil videreutvikle seg

To av dem som deltar i programmet er nytilsatt dekan ved Det juridiske fakultet, Lena Bendiksen, og seksjonssjef Geir Sørensen i Økonomiseksjonen ved Avdeling for økonomi (ØA).

– Jeg meldte meg på fordi jeg syntes programmet så spennende ut. Som helt nyansatt dekan kjenner jeg behov for mer kunnskap om det å være leder og jeg har behov for en større «verktøykiste» til bruk i min nye rolle, sier Lena Bendiksen.

– Etter første samling har jeg et godt inntrykk av programmet. Komiteen har gjort en meget god jobb i forkant og ledet samlingen på en god måte. Deltakerne er videre en kjempespennende gjeng. Mangfoldet ved UiT er stort, og her er det masse spennende mennesker som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med, utveksle erfaringer med, samt lære av/og sammen med, fortsetter hun.

For Geir Sørensen var det positivt at programmet gikk over flere måneder, og at det virket seriøst og godt forankret. Derfor meldte han seg på.

– At det var i egenregi ved UiT var også en ting som gjorde meg nysgjerrig. Jeg ser på dette som et viktig bidrag til å videreutvikle meg selv som leder, sier han.

Positivt at toppledelsen deltok

Begge to synes det er spesielt bra at toppledelsen ved UiT prioriterte å være tilstede på Sommarøy sammen med dem.

– At både rektor og direktør var tilstede på samlingen, og holdt gode innlegg, vitner om prioritering fra øverste ledelse sin side. Det er videre nyttig å få ta del i deres kunnskaper og erfaringer, sier Bendiksen.

– Jeg er stolt over at UiT har en strategi for å utvikle kultur for fremragende ledelse og medarbeiderskap. Og at rektor og universitetsdirektøren satte av tid til å følge oss første dag, og dele sine erfaringer som ledere, forteller Sørensen, og legger til:

– Det at universitetet i tillegg stiller med egne forelesere, kvalifiserte forskere innenfor organisasjon- og ledelsesteori er et privilegium, og en kompetanse man ikke finner i tilsvarende eksterne lederutviklingsprogrammer.

– Lettere å dele erfaringer

Han mener det er et pluss at deltakerne på programmet er en god balanse av ulike lederroller fra ulike nivåer ved universitet.

– Det gjør at man utvikler forståelse for ulike perspektiver av lederrollene ved UiT.

– Hvilke forventninger har dere til de neste samlingene?

– Med bakgrunn i den første samlingen hvor vi har brukt tid i gruppene på å blitt kjent og trygg på hverandre, så forventer jeg at det vil gjøre det lettere dele erfaringer og at vi også tørr å ta opp vanskelige temaer eller utfordringer som vi møter i hverdagen som ledere ved UiT. I så måte vil det være viktig å både kunne gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger, forteller Geir Sørensen.

– Jeg har store forventninger til de neste samlingene. God planlegging og gjennomføring, gode innledere, gode diskusjoner, spennende folk og interessante og utfordrende tema, gjør det gøy å være med. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Lena Bendiksen. 

UiT-programmet er helt nytt og skal sette standard for godt lederskap ved UiT. Foto: Ann Karin Tobiassen

Trygghet i lederrollen

– Hvorfor gis dette tilbudet til ledere ved UiT?

– Det gjør vi fordi vi vet at det er utfordringer ved det å være leder i akademia og ved UiT. Vi ønsker gjennom programmet å løfte fram og videreutvikle ledelses og organisasjonskulturen ved UiT. Det gjør vi ved å bringe inn beste praksis fra våre egne miljø og samtidig gi lederne en trygg arena for å diskutere og dele erfaringer, sier Ann Karin Tobiassen i programkomiteen.

– Hva lærer de som er tatt opp på programmet?

– Først og fremst er programmet en treningsarena for ledelse. Gjennom fem samlinger i 2018 får lederne anledning til å trene på ledelse i trygge omgivelser, sammen med andre ledere ved UiT. Vi setter fokus på utfordringer og strategiske utviklingsområder som UiT og våre ledere står overfor. Vi kobler dette mot personlig utvikling, for på den måten å gi dem fornyet og økt selvinnsikt, kompetanse og forståelse for egen lederrolle og hvordan den enkelte kan bidra til strategisk måloppnåelse. Gjennom programmet ønsker vi at den enkelte leder skal få trygghet til å forvalte lederrollen på en god og hensiktsmessig måte, samt kjennskap til le ledernes tilgjengelige virkemidler og handlingsrom, forklarer Tobiassen.

Les mer om UiT-programmet

Nytt opptak hvert år

Programmet startet opp med det første kullet nå i februar, og deltakerne får tildelt en fast basisgruppe som de følger gjennom hele utviklingsløpet. Ved påmelding forplikter den enkelte leder seg til å delta på alle fem samlingene, og hver samling varer i to dager på Sommarøy i Troms.

Programmet har 30 plasser tilgjengelig, og opptaket skjer etter søknad og anbefaling fra din nærmeste overordnede leder. Lederprogrammet skal gjennomføres med et nytt kull hvert år.

 

På Twitter   #norgesarktiske