Disse studentene er mest fornøyde

Studentene i medisin og jus ved UiT Norges arktiske universitet er blant de mest fornøyde studentene i landet.
Wangen, Henriette Leine
Publisert: 05.02.18 09:57 Oppdatert: 08.02.18 12:16

Det viser tall fra Studiebarometeret som legges fram i dag. Undersøkelsen er utført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I den årlige studien, som er rettet mot 2. og 5. årsstudenter over hele Norge, blir studentene spurt om hvor fornøyd de er med studieprogrammet sitt på en skala fra 1 til 5 poeng.

Ved UiT får 48 av 93 studieprogram 4 poeng eller mer.

– Det er vi tilfreds med. Likevel satser vi stadig for å bli enda bedre, sier prorektor for utdanning ved UiT, Wenche Jakobsen.  

Prorektor for utdanning Wenche Jakobsen ved UiT. Foto: David Jensen

– Viktig å evaluere

Medisin og jus er blant fagene som scorer høyt i undersøkelsen sammenlignet med resten av landet. Medisin får 4,6 poeng, som er et halvt poeng høyere enn landsgjennomsnittet.

– Vi er stolte og glade for at vi har så fornøyde studenter, sier prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Geir Lorem.

Han legger til at de alltid jobber med å forbedre seg og sørge for å ha studentaktive læringsformer.

Prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Geir Lorem. Foto: David Jensen

– Vi ønsker at studentene skal trives ved lærestedet. Vi følger derfor nøye med og evaluerer alle studier, sier han.  

Les mer: Nå utdannes det leger i Finnmark

Rustet til arbeidslivet

Jusstudiet får en poengscore på 4,4. Det er 0,2 poeng mer enn landsgjennomsnittet. Dekan Lena Lauritsen Bendiksen ved Det juridiske fakultet, forteller at de ansatte hele tiden arbeider for at det skal være en sterk sammenheng mellom undervisning, øving og prøving. Hovedmålet med en slik tankegang, er at studentene skal føle seg rustet til å møte arbeidslivet den dagen de er ferdig med studiet.

– For å lykkes med det, har vi hatt fokus på varierte eksamensformer, der studentene får mulighet til å vise sin forståelse og resonnere selvstendig, forteller Bendiksen.

Hun mener svarene som kom inn i årets undersøkelse likevel viser at også de har et forbedringspotensial.

– Vi ser for eksempel at vi må jobbe enda mer med å utnytte digitale hjelpemidler i undervisningen. I tillegg har vi mye å gå på når det gjelder internasjonalisering, hvor vi bør arbeide for å få en større andel engelskspråklig pensum og undervisning, sier Bendiksen.  

Godt samarbeid

Bachelor i fysikk ved UiT i Tromsø og lærerutdanningen 5.-10.trinn ved UiT i Alta er de studiene som kommer aller best ut ved UiT, begge med 4,8 poeng.

– Vi er veldig fornøyde med resultatet. Jeg tror det gjenspeiler et godt miljø blant ansatte og studenter. Våre studenter beskriver et nært, godt miljø, der hele klassen oppleves som en gruppe. De mener også at de får god oppfølging av sine faglærere, samtidig som de samarbeider mye med hverandre, forteller studieleder Yngve Engkvist ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.  

Lærerstudenter ved UiT i Alta. Til venstre står lærerne Mona Kvivesen og Aksel Pedersen Foto: Tommy Hansen

Lisa Strand Åsheim er student ved lærerutdanningen i Alta. Hun har fått barn i utdanningsløpet og hadde mulighet til en lengre permisjon, men ønsket seg bare tilbake til sine studievenner for å fortsette studiene.

– Jeg rakk ikke å bli hengende så langt etter, fordi vi har et miljø der alle hjelper hverandre. Ved fravær sørger alltid de andre studentene for å holde deg oppdatert når du kommer tilbake. Slik var det også for meg, sier hun.

Fornøyde psykologistudenter

Også profesjonsstudiet i psykologi scorer høyt i årets undersøkelse, med 4,4 poeng. Det til tross for at studiet kom nokså dårlig ut i 2015. En viktig årsak til den positive utviklingen er at studieprogrammet har blitt revidert. Studentene som nå går andre året på profesjonsstudiet, er det første kullet som har startet med den fullstendig reviderte studieplanen.

– Studier må alltid røktes og oppdateres, både på innhold og form. Vi har nå svært store kull på profesjonsstudiet, noe som gir oss utfordringer med undervisningsform og som krever egenaktivitet fra studentene. Dette løser vi dels ved å dele i mindre grupper og dels ved å utforske undervisningsformer som stimulerer til studentaktivitet, sier instituttleder ved Institutt for psykologi, Ingunn Skre.

Studentenes stemmer er viktig

Studiebarometeret er et viktig bidrag i UiTs arbeid med kvalitetsutvikling og gir nyttig informasjon om studiekvaliteten på det enkelte studieprogram. Som et ledd i dette arbeidet iverksettes det tiltak for å øke kvaliteten ved studieprogram som scorer lavt. I enkelte tilfeller kan også utfallet være at noen program legges ned, noe som er resultatet for to av de programmene som scorer lavest i årets undersøkelse.

– Det er svært gledelig at vi befester vår posisjon med gjennomgående fornøyde studenter. Studentenes tilbakemeldinger er viktig og selv om de fleste er fornøyd er det alltid et rom for forbedring, sier prorektor Wenche Jakobsen.

Vi anbefaler