Stinn brakke på havretts-arrangement under Arctic Frontiers

Det er tydelig at den nye sjøveien gjennom Arktis engasjerer. Deltakere fra hele verden skapte fullt hus under KG Jebsen-senter for havretts boklansering under Arctic Frontiers.
Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 25.01.18 00:00 Oppdatert: 25.01.18 15:34
Tromsø

Fullt hus: Mange ville få med seg boklanseringen til KG Jebsen-senter for havrett ved UiT under Arctic Frontiers onsdag. Her innleder leder ved havrettssenteret, Tore Henriksen. Foto: Trude Haugseth Moe

Både forretningsfolk, statsansatte og akademikere fra mange land deltok, og til tross for at det ble satt inn ekstra stoler, var det flere som måte avvises i døra til konferanserommet på Radisson Blu i Tromsø på onsdag.

Den nye sjøveien gjennom Arktis engasjerer 
Noen av forfatterne og redaktørene av boka som ble lansert onsdag: fra v. Guifang(Julia) Xue fra Shanghai Jiao Tong University, Sun Zhen fra National University of Singapore (NUS), Kristine Kraabel fra KG Jebsen-senter for havrett ved UiT, Robert Beckman fra NUS, Jan J. Solski og Tore Henriksen fra KG Jebsen-senter for havrett og Ted McDorman, fra University of Victoria, Canada. Foto: Vito De Lucia

Boka som ble lansert, Governance of arctic shipping, er et samarbeidsprosjekt mellom KG Jebsen-senter for havrett ved Det juridiske fakultet, UiT, og Centre for International Law ved National University of Singapore (NUS).

Som mange har fått med seg, har det på grunn av issmelting åpnet seg en ny sjørute mellom Europa og Asia, gjennom Arktis.

Boka handler om hvordan man kan balansere rettighetene og interessene til de arktiske statene og de asiatiske brukerstatene når det gjelder denne skipsfarten.

Mange av bokas bidragsytere var til stede og presenterte sine kapitler i boka, i seansen som varte i to timer.  Dr. Guifang (Julia) Xue hadde tatt hele veien fra Kina for boklanseringen, og holdt presentasjon om rollen til brukerstatene.

Potensiale for Japan

Noritaka Kawajiri (t.v.) og Hiroo Maeda fra Japan, ser begge stort potensiale i en sjørute mellom Arktis og Asia. Foto: T. H. Moe

Noen av dem som først sikret seg plass blant publikum, var Hiroo Maeda og Noritaka Kawajiri, begge fra Japan.

– Jeg jobber for de kommunale myndighetene, i havnevesenet, og jeg er her for å lære mer om den arktiske sjøruta, som er veldig interessant for oss, forteller Hiroo Maeda, som er fra byen Muroran nord i Japan.

– Det er et stort potensiale for oss i denne sjøruta. Dersom det blir skipstrafikk mellom Arktis og for eksempel Kina, vil det være naturlig at skipene stopper langs veien, hos oss i Japan, utdyper Maeda.

Noritaka Kanajiri jobber for et japansk shippingselskap.

– Jeg er her for å se på forretningsmulighetene. All utvinning av olje og gass i Arktis vil trenge transport, og der er det potensiale for oss, forteller Kawajiri.

Viktig tema for russiske havnebyer

Vi snakket også med en person fra kommuneledelsen i en russisk havneby, som ikke ønsket å oppgi navnet sitt – fordi myndighetene ikke setter særlig pris på at man uttaler seg i media, som han sa.

Han fortalte at sjøfart i Arktis er et viktig og aktuelt tema for regionen hans. Sjøfart, infrastruktur rundt det, transport av cargo og lignende er en hjørnestein i deres økonomi.  

– Vi driver med den praktiske siden av det, og det vil vi gjøre uansett. Men det er viktig å komplementere med teori, og derfor følger vi med i forskningen som skjer på området. Det er viktig for oss å vite hva forskerne tror og mener, forteller mannen. 

– Vi er overveldet over interessen. Dette sier litt om aktualiteten til temaet, men dekker også et behov for kunnskap om de rettslige rammene for skipsfart i Arktis, sier en fornøyd medforfatter, medredaktør av den nye boka og leder for KG Jebsen-senter for havrett ved UiT, Tore Henriksen. 

Les også: Forskarar frå Tromsø og Asia samarbeidde om bok om skipsfart 

Moe, Trude Haugseth
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 25.01.18 00:00 Oppdatert: 25.01.18 15:34
Tromsø
Vi anbefaler