Stort oppmøte og engasjement på UiTs samerettsseminar i Oslo

19.01.18 Trude Haugseth Moe
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Det juridiske fakultet ved UiT arrangerte onsdag seminaret Sameretten ved inngangen til 2018 på Samisk Hus i Oslo. Det var tydeligvis et tema som engasjerer, for seminaret ble stappfullt.

Stort oppmøte da Det juridiske fakultet arrangerte seminar innen samerett i Oslo onsdag. Foto: Øyvind Ravna

– Ja, det var et overraskende stort oppmøte på rundt hundre personer. Vi måtte hente masse ekstra stoler, så det var veldig artig, sier arrangør Øyvind Ravna, professor ved Det juridiske fakultetet i Oslo.

Han sier bakgrunnen for å holde seminaret i Oslo var nettopp det å treffe et nytt publikum. I tillegg foregår det akkurat nå en sak i Høyesterett som mange hadde kommet for å overvære, og mange kombinerte dette med å få med seg seminaret.

Også partene fra begge sider i Høyesterettssaken deltok på seminaret, som ble holdt på kveldstid etter rettssaken, opplyser Ravna.  

Diskuterte viktige dommer

På programmet sto det flere viktige samerettslige dommer som har blitt avsagt de siste to-tre årene og det ble reist spørsmål om hvor sameretten går i året vi er inne i nå. Deltakerne i panelet var blant annet sametingspresident Aili Keskitalo, leder av Finnmarks kommisjonen Jon Gauslaa, fagdirektør i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Laila Susanne Vars, professor (em.) Kirsti Strøm Bull fra UiO, samt Ande Somby og Øyvind Ravna fra UiT.

Blant temaene som ble presentert og diskutert, var Utmarksdomstolens dommer fra Stjernøya og Unjarga, der sistnevnte er saken som behandles av Høyesterett i disse dager.

Finnmarksloven, dens målsettinger og dagens forvaltning, dannet også grunnlag for debatt.

Panelet under seminaret, med (f.v.) Øyivnd Ravna, Kirsti Strøm Bull, Laila S. Vars, Jon Gauslaa og Aili Keskitalo. Foto: Privat

Tilfeldig lovgivning

Også Jovsset Ante Sara-saken-dommene var på programmet; altså saken hvor reineier Jovsset Ante Sara vant frem både i tingretten og lagmannsretten, men måtte se at staten under dissens vant fram i Høyesterett for et par måneder siden. 

– Vi diskuterte blant annet det at lovgivninga kan være veldig tilfeldig, sier Ravna.

Som eksempel bruker han at et reindriftslovutvalg for flere år siden kom med et forslag om at man skulle sette et nedre tak på 200 rein for de som blir pålagt av staten å tynne ut reinflokken på grunn av mangel på næring for reinen på vidda.

– Det ble ikke vedtatt. Hadde det blitt vedtatt, hadde det ikke blitt noen rettssak for Jovsset Ante Sara, som kun hadde 150 rein, men altså ble pålagt av Høyesterett å halvere flokken, på samme måte som de som eide 1000 rein, sier Ravna.

– Så man kan si at man må forholde seg til loven, men dette viser hvor tilfeldig lovgivninga kan være. Det er politikerne som bestemmer hvilke lover som skal vedtas, og de har valgt å prioritere de store reinflokkene i stedet for å verne de små, sier Ravna.

Stort engasjement

– Det var stort engasjement blant deltakerne, både når det gjaldt Jovsset Ante Sara-saken og den pågående Unjarga/Nesseby-Høyesterettssaken, forteller Ravna.

Blant annet ble sametingspresident Aili Keskitalo konfrontert med at Sametinget ikke hadde støttet de samiske innbyggerne i Nesseby nok, noe hun responderte med å bekrefte at bygdelaget i Nesseby hadde hennes fulle støtte, forteller Ravna.

Han er svært fornøyd med det store oppmøtet og engasjementet, og sier det frister til gjentakelse å avholde samerettslige arrangementer i Oslo.

 

 

På Twitter   #norgesarktiske