Pengedryss til fremtidsrettet CO2-prosjekt

«Nordisk Konsortium for CO2-Konvertering» får 67 millioner kroner og skal ledes av Kathrin Hopmann ved Institutt for kjemi, UiT Norges arktiske universitet.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 21.12.17 00:00 Oppdatert: 21.12.17 08:53
Tromsø

Husebekk Hopmann Hald
Rektor Anne Husebekk (t.v.) sammen med Kathrin Hopmann og dekan Morten Hald ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Foto: Vibeke Os

– Det er svært gledelig at UiT hevder seg i den internasjonale konkurransen og får en fremtredende rolle i et nordisk prosjekt på CO2-konvertering. Jeg er stolt og glad for at UiT har så flinke fagfolk som Kathrin H. Hopmann og hennes kollegaer, sier rektor Anne Husebek. 

Også dekan Morten Hald er svært fornøyd med fagmiljøet:

– Prosjektet illustrerer betydningen av langsiktig grunnforskning. Fagmiljøet representerer en spennende blanding av teoretisk og eksperimentell kjemi og har frambragt kunnskap og fagfolk som nå er i posisjon til å bearbeide de store utfordringen innen klima og energi.

Nordisk råd sitt forskningsinstrument, Nordforsk, har gitt UiT Norges arktiske universitet oppdraget med å lede et stort nordisk konsortium innen omdanning av CO2. UiT, med kjemiker Kathrin H. Hopmann i spissen, skal samarbeide med de fremste eksperter på feltet ved åtte andre Nordiske universiteter for å utvikle nye teknologier for bruk av CO2 som en råvare i kjemiske prosesser. Konsortitet skal motta en støtte på 21 millioner kroner fra Nordforsk, samt 46 millioner kroner fra de involverte universitetene. 

Hør teaser fra årets Lørdagsuniversitet: Kan vi erstatte olje med CO2?

Samler unik ekspertise

Hopmann forteller at alle miljøene i konsortiet har unik ekspertise innen omdannelse av CO2, for eksempel via elektrokjemiske, metall-katalyserte eller lys-katalyserte prosesser. Ved å samle disse miljøene er målet å utvikle nye tverrfaglige teknologier for konvertering av CO2 til drivstoff og andre kjemiske stoffer.

– Dette prosjektet vil styrke og samle den nordiske ekspertisen på omdanning av CO2 og vil gi bedre utdannelses- og karrieremuligheter til doktorander og postdoktorer, for eksempel gjennom et planlagt nordisk utvekslingsprogram, forklarer Hopmann.

Konsortiet vil samarbeide tett med relevante industrier og formidle sin forskning til samfunnet gjennom populærvitenskapelige arrangementer som de Nordiske CO2 Dagene

Målet er å erstatte olje

Målet med Hopmanns forskning er å bruke CO2 som en erstatning for olje. Per i dag lages både drivstoff og en stor mengde andre stoffer, som plast, legemidler og maling av olje. Ettersom olje er en begrenset ressurs, må det utvikles teknologier for å lage drivstoff og andre relevante stoffer fra alternative karbonkilder enn olje. Her har forskerne blitt inspirert av naturen, hvor den fremste karbonkilden er CO2, som i fotokjemiske prosesser omdannes til sukker og andre organiske stoffer.

CO2 kan anvendes som en karbonkilde i kjemiske, farmasøytiske og energirelaterte industrier for å syntetisere for eksempel drivstoff eller legemidler. CO2 er en bærekraftig og billig råvare, men utviklingen av kjemiske prosesser for effektiv og selektiv omdannelse av CO2 til ønskede produkter er en stor utfordring. 

For å akselerere utviklingen på dette området, er det viktig at forskere fra forskjellige land samarbeider tett. Det «Nordiske Konsortiet for CO2-Konvertering» forener tolv fremtredende forskningsgrupper fra ni nordiske universitet: UiT, Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Aarhus Universitet, Universitetet på Island, Helsinki Universitet, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Bergen.

Ved UiT leder Hopmann fra før det store tverrfaglige prosjektet CHOCO for omdannelse av CO2 støttet av Tromsø Forskningsstiftelse, Norges Forskningsråd og UiT.

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 21.12.17 00:00 Oppdatert: 21.12.17 08:53
Tromsø
Vi anbefaler