– Erfarne utøvere har nytte av å lese bacheloroppgaven til Ingjerd!

20.12.17 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Å forebygge skader allerede i barne- og ungdomsidretten er viktig, men ikke prioritert. Temaet har fysioterapistudent Ingjerd Strømholt skrevet bacheloroppgave om, og det resulterte i nasjonal pris.

– Vi ved fysioterapiutdanningen ved UiT er veldig stolte over at vår student får en slik pris, for dette er en konkurranse mellom alle studiestedene i Norge, sier studieleder Morten Nikolaisen ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT.

På fredag fikk nemlig hans student, Ingjerd Strømholt, studentprisen til Norsk fysioterapiforbund (NFF), en pris som er høyt verdsatt.

Prisvinner Ingjerd Strømholt

Nyskapning innen breddeidrett

Nyskapning er et av kriteriene for å vinne prisen, og ifølge Hans Leo Dagsvik, regionleder for NFF, var oppgaven til Strømholt så god og nytenkende at han mener erfarne fysioterapeuter vil få utbytte av å lese den.

Strømholt har skrevet om hvordan fotball- og håndballtrenere i breddeidretten arbeider med å forebygge skader for sine unge idrettsutøvere. Hun har sett på hvordan en fysioterapeut kunne ha bidratt for å forhindre skader, men dessverre viser det seg at selv om kompetansen finnes, så anvendes den ikke. Derimot henter man inn fysioterapeuter etter at skaden først har skjedd, noe som er uheldig for både den unge idrettsutøveren selv, for breddeidretten og for helse-Norge.

– Har man først fått en skade, er det lett å få en igjen. Det kan være uheldig for idrettsutøveren. Ungdomstida er viktig, for da legger man de gode rutinene for å også få et aktivt liv som voksen, poengterer Strømholt.

Trenere ønsker å forbygge skader

I sin oppgave snakket hun med diverse frivillige trenere. Det er her snakk om trenere innen barne- og ungdomsidrett. Trenerne sier selv at de har lite kompetanse innen forebygging, og at de ønsker hjelp og støtte fra fysioterapeuter. Problemet er som regel penger, for det er dyrt å leie inn fagfolk. For å gi laget sitt denne kunnskapen, må treneren gjerne ha gode kontakter, for eksempel at foreldre på laget kan gi av sin ekspertise.

Hans Leo Dagsvik mener problemstillingen til Strømholt er viktig og noe som NFF vil ta med seg videre i sitt arbeid.

– Strømholt har skrevet om et tema som fenget komitéen. Det hun har gjort er en stor prestasjon, og det blir spennende å se hva hun får til i sin yrkeskarriere, sier han.

Se juryens begrunnelse i video øverst.

Les også: Bacheloroppgave kan få betydning for framtiden

På Twitter   #norgesarktiske