Gir klarsignal for Arven etter Nansen

Norges forskningsråd har godkjent forskningssøknaden til Arven etter Nansen. Første tokt går 19. juli 2018 med det nye forskningsfartøyet «Kronprins Haakon».
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 13.12.17 15:15 Oppdatert: 13.12.17 15:31

Hele ledergruppa til Arven etter Nansen samlet på en workshop tidligere i år.
Hele ledergruppa til Arven etter Nansen samlet på en workshop tidligere i år. Foto: Magne Velle

Arven etter Nansen er et nasjonalt forskningsprosjekt med en budsjettramme på nærmere 800 millioner kroner som skal kartlegge det nordlige Barentshavet. Norge har et stort behov for kunnskap om disse områdene, etter hvert som havisen smelter og stadig større områder blir tilgjengelig.

I dag har Norges forskningsråd godkjent forskningssøknaden og gitt klarsignal til prosjektet.

– Arven etter Nansen har fått svært god vurdering fra fagekspertene. Alt ligger til rette for at forskningen vil få stor betydning for havforvaltning og forståelsen av klimaendringene som finner sted, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Etter seks års planlegging er samarbeidspartnerne nå klare til å ta arktisk marin forskning et langt skritt videre for å forstå hvordan klima og økosystemet fungerer i det nordlige Barentshavet og hvordan det responderer på klimaendringer. 

Marit Reigstad er prosjektleder og professor ved UiT.
Marit Reigstad er prosjektleder og professor ved UiT. Foto: Magne Velle

Dette har vi arbeidet hardt for, og vi lykkes takket være stor nasjonal laginnsats fra alle partnerinstitusjonene. Vi skal gi Norge et godt kunnskapsgrunnlag og gode verktøy for framtidig forvaltning, styrke samarbeidet innen polarforskningen, og utdanne en ny generasjon polarforskere, sier prosjektleder og professor ved UiT Norges arktiske universitet, Marit Reigstad.

Les også: Skal lede forskningsprosjekt til 800 millioner

– Et svært viktig prosjekt

Arven etter Nansen er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret (NERSC) og Akvaplan-niva. 

Se prosjektets hjemmeside her!

Det ble i begynnelsen av september klart at regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner hvert år de seks neste årene til prosjektet. Norges forskningsråd skal matche denne bevilgningen. De ti samarbeidspartnerne skal tilsammen bidra med totalt 360 millioner kroner i prosjektet.

Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt er en av nestlederne i prosjektet.
Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt er en av nestlederne i prosjektet. Foto: Magne Velle

– Arven etter Nansen er et svært viktig prosjekt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg er glad for at alle de sentrale norske forskningsinstitusjonene går sammen for å sikre god utvikling i nord. Det er viktig for næringsutvikling i nordområdene, for Norges omdømme innen polar- og nordområdeforskning, og ikke minst – for Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord, legger han til.

På høy tid å samle kompetansen

Jeg synes det er fantastisk at vi har nå klarsignal for å starte et stort, moderne og tverrfaglig prosjekt som mange har jobbet med  å utvikle. Arktis er i endring, og hovedforskningsområdene for Arven etter Nansen – det nordlige Barentshavet og overgangen til Polhavet – er nøkkelområder for endringsprosessene, sier nestleder i prosjektet og seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland.

Les også: Former arven etter Nansen

Tor Eldevik fra Universitetet i Bergen er en av nestlederne i Arven etter Nansen.
Tor Eldevik fra Universitetet i Bergen er en av nestlederne i Arven etter Nansen. Foto: Magne Velle

Det første toktet går 19. juli 2018. Da er fokuset kartlegging av vannmasser og vannkjemi, havbunnen – for å forberede kommende biologi- og geologistudier – og utsetting av rigger som skal gjøre målinger gjennom hele året. Arven etter Nansen har planer om totalt 285 toktdøgn på «Kronprins Haakon» i årene 2018–22. 

– Arktis og Barentshavet er bærebjelker både for norsk næring og norsk kulturarv, og i et globalt perspektiv hvor de pågående klimaendringene er blant de mest dramatiske. Det er derfor gledelig og på høy tid at en samler den betydelige kompetansen som finnes landet rundt for bokstavelig talt å følge iskanten nordover og forstå årsakene til og konsekvensene av det som nå skjer, supplerer professor ved Universitetet i Bergen, Tor Eldevik, som også er nestleder i prosjektet.

Modell for fremtidig norsk samarbeid

Styreleder for prosjektet og prorektor for forskning ved UiT, Kenneth Ruud, er glad for at Forskningsrådets evaluering har bekreftet den høye vitenskapelige kvaliteten i Arven etter Nansen.

– Dette er viktig prosjekt for Norge for å sikre en bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av det nordlige Barentshav og Polhavet. Prosjektet er et viktig element i oppfølgingen av den internasjonale evalueringen av norsk polarforskning, som påpekte viktigheten av nasjonalt samarbeid. Arven etter Nansen, med sine ti nasjonale partnere, svarer på en veldig god måte på denne anbefalingen, og kan bli en modell fremtidig norsk samarbeid om polarforskning, sier Ruud.

– Jeg vil få gratulere alle som gjennom flere år har stått på for at vi har kommet dit vi er i dag og kan gå i gang med implementeringen av Arven etter Nansen, legger Ruud til.

John-Arne Røttingen bifaller at den nylige evalueringen av norsk polarforskning fremhever behovet for bedre koordinering, og at Arven etter Nansen bidrar til dette.

– Det skjer store endringer i Arktis, og bedre kunnskap er viktigere enn noen gang for å sikre en bærekraftig utvikling. Norge har ansvar for og mulighet til å få fram mye av den nødvendige kunnskapen, og derfor er denne satsingen så viktig, sier Røttingen.

Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 13.12.17 15:15 Oppdatert: 13.12.17 15:31
Vi anbefaler