Helsehuset gir unik praksis for studentene

01.12.17 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Helsefak-studentene som har praksis ved Helsehuset i Tromsø skal jobbe i tverrprofesjonelle studentteam – sammen med reelle pasienter i autentiske kliniske situasjoner.

Fyrtårnsmidler, utdeling
Helsefaks satsing på tverrprofesjonell samarbeidslæring fikk Fyrtårnsmidler fra UiT. Disse pengene skal blant annet brukes til studentpraksis på Helsehuset. Fra venstre: Rektor Anne Husebekk, prorektor for utdanning Wenche Jakobsen og Nanna Hauksdottir Foto: uit.no

Endelig har Helsehuset åpnet i Tromsø. Ikke nok med at dette er et unikt tilbud for pasienter, er Helsehuset innovativt og nyskapende når det gjelder opplæring av studenter innen helsefag, som medisin, ergoterapi, sykepleie, farmasi fysioterapi og tannpleiere/tannleger. Aldri før har det vært lagt så godt til rette for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Også i verdenssammenheng er Helsehuset som læringsarena helt unikt.

– Alle studenter som kommer hit i praksis skal få mulighet til å jobbe sammen i tverrprofesjonelle studentteam – sammen med reelle pasienter i autentiske kliniske situasjoner, sier Nanna Hauksdottir, leder av fakultetets satsning på tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Skal forske på praksisarenaen

Det helsevitenskapelige fakultet har lenge hatt et strategisk  fokus på tverrprofesjonell samarbeidslæring, og Hauksdottir berømmer at Helsefak ble invitert inn i planleggingsprosessen av Helsehuset.

– Allerede i starten ville man tenke fremover. Samhandling, samarbeid og samskaping har vært gjennomgangstema. Fokus har vært samarbeid på tvers av profesjoner, og med pasienten i fokus, sier Hauksdottir.

Fra nyåret skal de første studentene ut i praksis på Helsehuset, og praksisarenaen blir fulgt gjennom et forskningsprosjekt i samarbeid med Linköpings universitetet i Sverige.

– Helsehuset er et av tre prosjekt i forskningsprosjektet som skal følge utviklingen av denne typen samarbeidslæring. Forhåpentligvis vil vi få noen konklusjoner, sier Hauksdottir.

Nytt tilbud i Tromsø
Det er nettopp samarbeid på tvers av helseprofesjoner som er en av grunntankene til Helsehuset, som ligger i gangavstand fra UiT og UNN. Der har man nå samlet det meste av tverrfaglig medisinsk tjenestetilbud, som tidligere var spredt rundt om i kommunen. Samlokalisering av de ulike tjenestene skal gi et bedre helsetilbud til kommunens innbyggere. 

Ved Helsehuset samles kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus. Bygget inneholder tjenester både før, etter og i stedet for sykehusbehandling. I alt blir det 69 sengeplasser i det 6.300 kvadratmeter store bygget.

Lindrende avdeling og rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus er et helt nytt tilbud i Tromsø kommune.

– Det er nybrottsarbeid vi gjør nå, sier seksjonsleder Aud-Helene Dragland til Tromsø kommune sine nettsider.

Skreddersydd behandling til pasienten

Pasientene skal få skreddersydd behandling, som gjør dem raskere frisk eller i stand til å håndtere sin egen sykdom selv. I stedet for å gå fra time til time hos fysioterapeut, ergoterapeut og lege i lang tid etter for eksempel et inngrep på sykehus, får pasienten alt på ett sted med en gang.

– Dette er et svært etterlengtet tilbud. Vi er nødt til å forberede oss på eldrebølgen som kommer. Målet er at flere pasienter skal klare seg selv og kunne bo hjemme enn i dag. Helsehuset er et ledd i å legge til rette for dette. Det er svært kostbart for kommunen å ha et stort antall heltidsplasser, og det er ofte heller ikke det beste for pasienten for å bli frisk, sier Trond Brattland, avdelingsdirektør for helse og omsorg.

Les også: Suksess med medisinstudenter på legevakta

Les også: Kunnskapsdepartementet applauderer Det helsevitenskapelige fakultet

På Twitter   #norgesarktiske