Syv av ti UiT-studenter får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning

14.09.17 Mathilde Torsøe

Et flertall av studentene blir igjen i landsdelen etter utdannelsen ved UiT Norges arktiske universitet, og over halvparten får jobb før de er ferdig med studiene.

TILFREDSE: Tidligere studenter ved UiT Norges arktiske universitet er generelt fornøyd med utdanninga, viser en ny undersøkelse. Foto: Lars Nordmo

Kandidatundersøkelsen 2017 ved UiT Norges arktiske universitet legges fram torsdag, og viser at 78 prosent av de uteksaminerte studentene er i jobb. Det er en liten nedgang fra forrige undersøkelse i 2015, samtidig øker andelen som oppgir at de studerer videre.  

– Årets undersøkelse viser at 71 prosent av studentene ved UiT blir igjen i Nord-Norge etter utdannelsen. 64 prosent av disse kommer fra Nord-Norge. Det betyr at landsdelen har en nettotilflytting på syv prosent, sier Ann-Katrine Johnsen, prosjektleder for undersøkelsen og rådgiver på Senter for karriere og arbeidsliv (SKA) ved UiT.

Kandidatundersøkelsen fra 2015 viste at 74 prosent av kandidatene var fra Nord-Norge, mens dette tallet er på 64 prosent i den ferske undersøkelsen. 

– At syv av ti studenter blir igjen i landsdelen etter studiene, og at vi har en nettotilflytting, er utrolig flott. Det er jeg kjempeglad for. Nordnorsk næringsliv har veldig bruk for kandidatene våre i fremtiden, sier Wenche Jacobsen, prorektor for utdanning ved UiT.

Hun sier samtidig at UiT bør undersøke videre hvorfor noen færre er i jobb i år enn ved forrige undersøkelse.

– Dette skyldes blant annet at flere tar videreutdanning, men hvis det også skyldes mangel på relevante jobber bør vi samarbeide tettere med næringslivet om dette.

Halvparten får jobb i Troms

Den ferske undersøkelsen viser at det tar mindre enn tre måneder å få jobb for åtte av ti kandidater, og at over halvparten får jobb før de er ferdige på UiT. Det er en liten økning fra 2015. Hele én av ti blir headhuntet til jobber, eller får jobb uten å søke.

Årets undersøkelse er ikke direkte sammenlignbar med 2015-undersøkelsen. Det skyldes at UiT fusjonerte med Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) i fjor, og at kandidater med avsluttet grad herfra i perioden høst 2013, 2014 og 2015 derfor er inkludert i årets undersøkelse. Ingen kandidater fra HiN eller HiH var med i forrige undersøkelse.  

Den ferske kandidatundersøkelsen viser at 48 prosent av kandidatene jobber i Troms, 12 prosent i Nordland og 11 prosent i Finnmark. 8 prosent jobber i Oslo, mens bare 0- 3 prosent får jobb i andre fylker.  

LES OGSÅ: Fornøyde studenter rett ut i jobb

Fornøyde med utdanninga

I likhet med i forrige kandidatundersøkelsene svarer studentene at de alt i alt er tilfredse med utdannelsen ved UiT (82 prosent).  

– Dette er et veldig viktig funn. Studentenes tilfredshet over utdannelsen er også noe som har holdt seg stabilt i flere år, sier Jacobsen.

Likevel skulle studentene ønske at studiene var enda mer orientert mot arbeidslivet, og at de hadde mer praksis underveis i studieløpet.

FAKTA KANDIDATUNDERSØKELSEN

  • Utført av Senter for karriere og arbeidsliv ved UiT og Kantar TNS, i tidsrommet 15.01- 05.04.17. Basert på 2271 svar.
  • Alle kandidater som fikk et gradsvitnemål på bachelor-, master eller PhD-nivå eller fullført et profesjonsstudium fra UiT, Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) i perioden høst 2013 – 2015, ble inkludert i undersøkelsen.
  • 30 prosent jobber i privat sektor og 2/3 i offentlig virksomhet. 
  • Troms har hatt en netto tilflytting på 12 prosentpoeng, mens Nordland har hatt en «avgang» på 4 prosentpoeng. Om lag like mange jobber per 15.1. 2017 i Finnmark som andelen som har Finnmark som sitt hjemfylke.
  • 78 prosent fullførte graden sin på normert tid.
  • Nesten «samtlige» av kandidatene fra Jurfak (93 %) og med en 5-årig master (90 %) oppgir at er i arbeid.  Kandidatene fra Helsefak (UiT) og institutt for helse og sosialfag (HiH) oppgir i størst grad at de er midlertidig ansatt. 

– Det forstår jeg godt, og det må UiT jobbe videre for å forbedre. Vi må få tettere kontakt med arbeidslivet. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på utdannelsen, sier Jacobsen.

Johnsen påpeker at Arbeidslivsdagen, som arrangeres ved UiT i dag, er ett av arrangementene som kan bidra til at studentene får tettere kontakt med næringslivet.

– Her kan de komme i kontakt med over 80 ulike bedrifter. Kanskje kan dette føre til sommerjobb, jobb etter studiene eller oppgaveskriving i samarbeid med bedrifter. Undersøkelsen viser tydelig at kandidatene synes kontakt og samarbeid med arbeidslivet under studiene er viktig, både for å få jobb og som en del av kompetansen de anvender i arbeid. Det er veldig positivt at så mange som 86 % opplever utdanningen sin som relevant eller svært relevant for sin nåværende jobb, sier hun.

LES OGSÅ: UiT-studentene får relevante jobber

Stort behov for arbeidskraft i framtida

Ting tyder på at det i enda større grad enn i dag blir behov for kompetansen til UiT-studenter. Det nyeste Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viser at det er behov for 25.000 flere arbeidstakere i Nord-Norge innen 2030.

Ikke overraskende viser rapporten at det særlig vil bli behov for helse- og utdanningspersonell. I dag er det stor mangel på folk med høyere utdanning i de nordnorske byene.

– Potensialet i landsdelen er stort, men vi må ha folk for å kunne realisere det ut, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding.            

LES OGSÅ: Jurfak-studentene mest fornøyde på UiT

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content