Leger fra UiT tar seg jobb i Nord-Norge

En helt fersk artikkel viser at medisinstudiet ved UiT produserer fastleger til Nord-Norge og sykehusleger til UNN.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.09.17 00:00 Oppdatert: 12.09.17 10:35
Tromsø

Tromsø by
Legene som utdannes i Tromsø forblir i landsdelen. Dette bekrefter funn fra tidligere oppfølgingsstudier, som har vist en tilbøyelighet til at leger tar jobb i den regionen der de er utdannet. Foto: Bård Løken, Destinasjon Tromsø

Da medisinstudiet startet opp i Tromsø på 70-tallet, var målet å få flere leger til Nord-Norge – noe som var sårt tiltrengt.

Nå viser en artikkel av blant annet seniorforsker, Margrete Gaski, at legestudentene fra UiT stort sett tar seg jobb i landsdelen etter endt utdannelse.

– Vel halvparten av alle leger utdannet ved UiT arbeidet i Nord-Norge på undersøkelsestidspunktet, oppsummerer Gaski.

Besitter 44 prosent av fastlegestillingene i nord

Studien hennes tok utgangspunkt i de 1.611 fortsatt yrkesaktive legene (per 2013) som var uteksaminert fra Universitetet i Tromsø i perioden 1979 – 2012.

– Fastlegene utdannet ved UiT bemannet 44 prosent av alle fastlegestillingene i Nord-Norge og 5 prosent av alle fastlegestillingene i øvrige deler av Norge, forteller hun.

UiT-legene bemannet dessuten 34 prosent av fastlegestillingene i distriktskommuner i Nord-Norge, og 84 prosent av fastlegestillingene i de mest sentrale kommunene i regionen.

– Turnuslegene er ikke med i studien på grunn av at arbeidsstedet deres er midlertidig.

Margrete Gaski
Margrete Gaski Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Trekker til Universitetssykehuset Nord-Norge

Medisinstudiet i Tromsø har et sterkt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og denne tilhørigheten kan ses når studentene går over til å få faste stillinger. For eksempel har UiT utdannet over halvparten (53 %) av de ansatte legene ved UNN.

­– Det innebærer at Universitetet i Tromsø i første rekke utdanner sykehusleger for Universitetssykehuset Nord-Norge-området, konkluderer Gaski.

Hun forteller at de ikke vet oppvekstkommunen til legene i studien.

– Vi vet derimot at ved opptak i årene 2006 –15 hadde 39 prosent av medisinstudentene ved UiT vokst opp i distriktskommuner, mot 11 prosent ved de øvrige norske medisinutdanningene.

Ønsker flere leger til Finnmark

Artikkelen til Gaski og medarbeidere viser at en mye mindre andel av stillingene ved Finnmarkssykehuset (26 prosent) er bemannet av leger utdannet ved UiT. For å sikre enda flere leger til vårt nordligste fylke, har UiT akkurat startet opp et studietilbud i Finnmark. Legestudentene kan ta de to siste årene der.

– Gevinsten av en slik utdanningsmodell har i rekrutterings- og stabiliseringssammenheng blitt kalt lakseeffekten – laksen kommer alltid tilbake til sin opprinnelses elv, sier Ingrid Petrikke Olsen, leder for UiTs legeutdanning i Finnmark.

En lignende utdanningsmulighet har UiT i Bodø også, noe som har vært svært vellykket.

– Vi tror at de som sendes til Finnmark vil se fortrinnene. Ved desentralisert sykepleierutdanning viser det seg for eksempel at 92 prosent av de som tok sin utdannelse i Finnmark jobber i fylket, sier Olsen til uit.no.

Les artikkelen til Gaski m.fl her: Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?

Les også: Sykepleierne blilr i Nord-Norge

Les også: Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 13.09.17 00:00 Oppdatert: 12.09.17 10:35
Tromsø
Vi anbefaler