Sentral rolle i styreutviklingsprogram

10.09.17 Kjetil Nilsen/UiT

- Vet du – jeg kjenner meg faktisk igjen i det du sier.

- Kommentaren kom fra en av deltakerne etter en av samlingene vi hadde i Styreforum, sier førsteamanuensis Elsa Solstad ved Handelshøgskolen UiT Harstad.

Trude Høgvold Olsen og Elsa Solstad (t.h.) ved Handelshøgskole UiT i Harstad har fulgt styreutviklingsprogrammet siden 2015. På siste samling onsdag er også kollega Bård Borch Michalsen inne med faglig bidrag. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

Fagutvikling og forskning
Hun og kollega Trude Høgvold Olsen har sammen hatt hovedansvaret for å utarbeide fagplanen til et styreutviklingsprogram, i regi av Kunnskapsparken Nord (KUPA).

De to forskerne har dessuten selv hatt faglige bidrag under flere av samlingene. De har også samlet inn data til egen forskning om styrearbeid, både fra Styreforum og fra to styrer som de har fulgt over en lengre periode.

- Programmet har vært fulgt av ca. 70 personer siden 2015 – hovedsakelig styreledere og daglige ledere. Det var på en av samlingene her ved UiT at en med mange års erfaring som daglig leder, men knapt noe erfaring med universitet og forskere, kom med bekjennelsen etter forelesningen vår om at han kjente seg igjen i det vi sa. Veldig hyggelig! Og et tegn på at vi hadde truffet, sier Solstad og Høgvold Olsen.   

Tett dialog med næringslivet
Det var KUPA som tok initiativ til Styreforum, og som har hatt prosjektlederansvaret, med økonomisk støtte fra Harstad Sparebank og Innovasjon Norge.

- Programmet har vært utviklet og blitt gjennomført i nært samarbeid mellom KUPA, Harstadregionens Næringsforening og universitetet. Vi mener det er svært viktig for Handelshøgskolen UiT med denne form for tett dialog med næringslivet, sier de to forskerne.

- Vi vil også framheve mentor-ordningen som har vært en del av programmet. Unge lovende personer med interesse for styrearbeid har vært inkludert som såkalte adepter – eller «lærlinger», om man vil. Tre-fire av våre studenter har vært med på ordningen.

Sentrale emner om styrearbeid
Programmet har vært gjennomført med 9 samlinger fra 2015, og avrundes denne uken. Tema for de 9 samlingene har vært:

- Hva er et styre?
- Kontrollrollen
- Strategirollen
- Servicerollen
- Hvordan jobbe som et styre? Hvordan jobber styret mot daglig leder.
- Styresammensetning
- Styrets ulike «livsfaser»
- Styreinstruks og styreevaluering

På den siste samlingen, som avvikles på UiT Harstad torsdag den 14. september, handler det om styrekultur: - Hvordan håndtere konflikter i styret, mellom styret og administrasjonen?
Der vil Solstad og Høgvold Olsen rette sitt forskerblikk på styrearbeidet og legge fram resultater fra egen forskning, med hovedfokus på styrets strategiarbeid.

Relasjonen styreleder – daglig leder
Kollega Bård Borch Michalsen ved Handelshøgskolen UiT Harstad står også på programmet under denne siste samlingen. Hans tema er: Styreleder og daglig leder – Hvordan lykkes sammen?

- Jeg har faktisk selv erfaring fra begge roller – både som ansvarlig redaktør i 18-20 år, og som styreleder, bl.a. nå i Harstad Kulturhus. I mitt bidrag vil jeg se nærmere på: Hva fungerer – hva fungerer ikke? Hvordan virker eierskapet inn? Hvordan virker personlig bekjentskap inn? I tillegg vil jeg gjerne bidra med noen gode råd om å bygge en god relasjon mellom daglig leder og styreleder, sier Borch Michalsen.

Høgvold Olsen skyter inn at dette berører viktige problemstillinger.
– Det kan f.eks. være utfordrende når de som fyller de to rollene kjenner hverandre privat. Hvordan virker det inn på de tre hovedoppgavene styret skal fylle, nemlig: Utøve kontroll; utforme strategi; og spille en servicerolle. Her kan det ligge kimer til mange mulige spenninger, avslutter hun  

PROGRAM Styreseminar 14. september

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content