Nå utdannes det leger i Finnmark

For første gang i historien utdannes det leger i vårt nordligste fylke. Målet er å beholde legestudentene i fylket når de skal ut i arbeidslivet.
Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 18.08.17 00:00 Oppdatert: 18.08.17 14:19
Hammerfest

Åpning av Finnmarksmodellen
Den historiske første undervisningen foregikk på morgenen 15.august 2017.
I fremste rekke de fire pilotstudentene Lars Rødland, Ingvild S Elverud, Marte Brattebø og Martin Støyten. Andre rekke: Adm.dir i Helse Nord Lars Vorland, Torben Wisborg og Ingrid Petrikke Olsen (Finnmarkssykehuset og UiT). i tredje rekke: Fastlege Daniela Ivan (Hammerfest) og nylig av roppet dekan Arnfinn Sundsfjord. Fjerde rekke: Fastlegene Arve østlyngen og Peder Halvorsen ( Alta ) og Georges Nasr (Karasjok). Foto: Rino Engdal

– Gevinsten av en slik utdanningsmodell har i rekrutterings- og stabiliseringssammenheng blitt kalt lakseeffekten – laksen kommer alltid tilbake til sin opprinnelses elv, sier Ingrid Petrikke Olsen, leder for UiTs legeutdanning i Finnmark.

Å få legestudenter til Finnmark passer godt inn i UiTs viktigste samfunnsoppgave: Å utdanne arbeidskraft med høy kompetanse til landsdelen.
Medisinstudiet i Tromsø ble opprettet i 1973 for å utdanne leger til primær- og spesialisthelsetjenesten i hele landsdelen. Nord-Norge led av stor legemangel, og håpet var at et legestudium i nord ville øke både rekrutteringen og stabiliseringen av lokale leger. Nå går UiT enda ett skritt videre, de legger til rette for at legestudenter skal få ta de to siste årene sine i Finnmark. En lignende utdanningsmulighet har UiT i Bodø også, noe som har vært svært vellykket.

Studentene vil bli i Finnmark

Ifølge Norut Alta har fylket et stort behov for slike målrettede rekrutteringstiltak som kan dekke et økende kompetansebehov i helsesektoren.

Legeutdanning i Finnmark vil, ifølge Olsen, være en viktig faktor for å bedre rekruttering og stabilisering av leger i fylket.

– Vi tror at de som sendes til Finnmark vil se fortrinnene. Ved desentralisert sykepleierutdanning viser det seg for eksempel at 92 prosent av de som tok sin utdannelse i Finnmark jobber i fylket, sier Olsen til uit.no.

Hun har sannsynligvis rett, for legestudentene Martin Støyten, Ingvild Skålnes Elverud, Marte Sandstå Brattebø og Lars Rødland, som er de fire legestudenter som startet opp i studiene i Finnmark 15.august i år, forteller til iFinnmark.no at de alle ser for seg en videre karriere i Norges nordligste fylke etter endt utdannelse.

Spredt utover hele Finnmark

Finnmarksmodellen inkluderer 5. og 6. års studenter og er et resultat av et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord, Finnmarkssykehuset, Studentsamskipnaden, Alta-, Karasjok- og Hammerfest kommune.

Allerede i 2016 valgte de fire studentene å satse på Finnmarksmodellens pilot, og nå starter de med en helt ny studieplan på sitt 6. studieår i Finnmark, hvor de også skal ha eksamen til våren. Læringsmålene skal være de samme som i Tromsø og Bodø.

– Finnmark har så mye bra å by på! Her er det både artig og utfordrende å være, sier Olsen, som jobber ved Hammerfest sykehus, der hovedbasen til legestudentene skal være.

– I tillegg skal de være litt i Karasjok hvor hovedfokuset vil være kulturforståelse og psykiatri. I Alta skal pasientforløpet vektlegges, og akuttmedisin skal gå som en rød tråd gjennom hele studieforløpet.

Finnmarksmodellen starter for fullt i 2018. Studiet vil da omfatte tolv studenter på 5. året og syv studenter på 6. året. Etter det er plassene fulltegnet med 12 studenter på hvert år.

Får internasjonal oppmerksomhet

Å utdanne leger i Finnmark er banebrytende, så banebrytende at et TV-team fra tyske ZDF nå er oppe hos studentene for å lage reportasje. Også fagmiljøet i Canada har besøkt prosjektgruppa bak Finnmarksmodellen.

TV-team filmer studentene
Et TV-team fra Tyskland har fulgt de første legestudentene som utdanner seg i Finnmark. Her filmes studentene mens de øver på scenarioer de kan komme opp i som leger. Foto: Verena Woltering

– Det er veldig spennende det arbeidet som pågår i Finnmark nå, sa den canadiske professoren Roger Strasser da han besøkte UiT under planleggingsfasen.
Han viste til den vellykkede legeutdanningen i Nord-Ontario som overvant mye skepsis fra urbane sentra ved å etablere en egen distriktsorientert legeutdanning i 2005. Provinsen Nord-Ontario spenner over et område som er like stort som Frankrike og Tyskland til sammen, og hadde hatt et vedvarende underskudd på leger og store helseproblemer i lokalbefolkningen.

For å imøtekomme disse utfordringene, besluttet lokalmyndighetene å etablere Northern Ontario School of Medicine (NOSM) for å utdanne egne leger selv. De første studentene ble uteksaminert fra NOSM i 2009 og over 70 prosent praktiserer medisin i provinsen i dag.

Les også: Legeutdanningen i Finnmark inngår internasjonalt forskningssamarbeid

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 18.08.17 00:00 Oppdatert: 18.08.17 14:19
Hammerfest
Vi anbefaler