- Skriv bedre!

07.05.17 Kjetil Nilsen

- Den som behersker skriftspråket, har de beste muligheter til å kommunisere på en slik måte at budskapet når hjem hos leseren.

Meldingen er klar, allerede i innledningen av universitetslektor Bård Borch Michalsens ferske bok: "Skriv bedre!" – oppfølgeren til «Komma».

Bård Borch Michalsen, universitetslektor ved Handelshøgskolen UiT i Harstad. Foto: Kjetil Nilsen/UiT

- Jeg ble kontaktet av Spartacus forlag og spurt om jeg kunne skrive en kjapp håndbok om det å skrive bedre på jobben, sier Borch Michalsen.      

Og bok ble det – en 140 siders samling av gode skriveråd, og med innlagte muligheter for leseren til å teste seg selv. Dette er for øvrig hans 13. bok.  

Det å følge rådene i boken, vil utvilsomt gi positive resultater. Skriveevne er nemlig ikke et medfødt talent, minner Borch Michalsen om - like lite som det er en medfødt evne å kunne snekre stoler, slik den svenske forfatteren Olof Lagerkrantz uttrykker det.

E-poster - en svøpe
- På jobben skriver vi både notater, rapporter og e-poster, og det er viktig å skrive rett og på en måte slik at meningen kommer tydelig fram. Apropos e-poster: De har blitt en svøpe i jobbsammenheng. Vi benytter e-post litt for mye. Før snakket vi med hverandre. Nå kan vi finne på å sende e-post til kollegaen på nabokontoret.

- Vi bør oftere spørre oss hvorfor vi vil sende denne e-posten og om den har mening. Hvis vi ikke har noe godt svar, bør vi la være å sende den. Tenk mer på din neste enn deg selv når du skriver. Med andre ord: Hvordan tror du mottaker vil oppfatte det du skriver? 

Snakke-skriving
Han minner samtidig om at når vi skriver på vegne av arbeidsplassen, er korrekt skriftspråk spesielt viktig.
- I e-poster har det lett for å utvikle seg til det jeg vil kalle snakke-skriving. Noen går enda lenger, og bruker dialekt. Det er fy! Egentlig er det vanskelig å skrive dialekt. Det gir nok en grunn til å styre unna. Vi bør også vær varsom med bruk av emojis (smilefjes) i jobbsammenheng, mener Borch Michalsen.    

Visse moteord anbefaler han også å styre unna, og nevner eksempler som fokusere, robust, bærekraftig….  – Dette er språklige klisjeer, tomme for innhold, understreker han. - Man kan til og med høre noen bruke fokusere bredt.

Om du ikke vil bli lest....
Borch Michalsen har til slutt også noen muntre "råd" til dem som vil jage bort sine lesere, og helst bli lest av færrest mulige. Inspirert av den danske biologen Kaj Sand-Jensens «How to write consistently boring scientific literature», kommer han med følgende tips til disse: 

1. Unngå fokus: Gjem godt det som måtte være din hovedidé eller konklusjon. Skriv om alt og intet.

2. Unngå originalitet og entusiasme.

3. Skriv langt. Ikke bli inspirert av dem som skriver kort. Jo lengre tekst, jo dypere innsikt. Husk å ta med alle uvesentlige detaljer.

4. Fjern alle illustrasjoner, spesielt de gode.

5. Utelat nødvendige forklaringer: Ta for gitt at leseren vet like mye som deg om saken. Skriv underforstått, så bare de allerede innvidde følger teksten.

6. Bruk mange forkortelser og tekniske begreper: Du har investert mye tid for å lære deg fagspråket. Skriv så bare kolleger på ditt nivå forstår.

------------------
 Skriv bedre!  (Spartacus forlag AS)

 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content