– Nytt forskningsskip vil fylle et tomrom

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

UiT og NTNU har vært rådgivere for det gigantiske forsknings- og ekspedisjonsskipet «REV», som ble gjort kjent i dag. Båten eies av Kjell Inge Røkke og skal sjøsettes i 2020.

Nina Jensen og Kjell Inge Røkke
Nina Jensen og Kjell Inge Røkke. Foto: Ilja C. Hendel

– «REV» er et helt spesielt konsept med tre funksjoner; forskning og utforsking av havrommet, samtidig som det er en yacht. Skipet blir en enormt viktig plattform som åpner for helt nye koblinger og muligheter enn vi har hatt tidligere, sier professor ved UiT Norges arktiske universitet, Jørgen Berge

«REV» er forkortelse for «Research», «Exploration» og «Vessel». Det er selskapet Rosellinis som eier skipet. Rosellinis er et datterselskap av The Resource Group TRG AS, som eies av Kjell Inge Røkke. Skipet skal også leies ut på det private yachtmarkedet, og overskuddet fra utleievirksomheten skal gå til driften av skipet til forsknings- og ekspedisjonsformål.

Skipet kan benyttes i alle havområder, men har isklasse og kan derfor bli spesielt viktig for forskning i Arktis og Antarktis.

– Vi har et nytt hav som er i ferd med å åpnes. Nå stilles det et nytt og unikt skip til rådighet som har fokus på både forskning og utforsking, uten å ha nasjonale eller institusjonelle bindinger. Det vil fylle et behov som er presserende i Arktis for fremtiden, sier Berge.

Ledende i Arktis

Jørgen Berge har gitt råd om hva det nye forskningsskipet bør inneholde.
Jørgen Berge har gitt råd om hva det nye forskningsskipet bør inneholde. Foto: Karine Nigar Aarskog

Sammen med tre forskere fra NTNU har han sittet i rådgivergruppa for hvordan «REV» skal utformes og hvilke typer forskningsinstrumenter som bør være om bord.

– Jeg er glad og stolt over å ha fått være med, sier Berge.

Han forsker innen arktisk marinbiologi, et miljø ved UiT som er ledende i internasjonal sammenheng.

Les også: Skal bli verdensledende i Arktis 

– Skipet vil sørge for at Norge utvikler seg ytterligere, til å bli en ledende nasjon innen forskning, utforsking og forvaltning i Arktis, sier han. 

Vil flytte forskningsfronten

Ifølge Berge vil båten bli spekket med teknologi, og han mener det var naturlig at forskere fra NTNU og UiT ble spurt om å delta som rådgivere nettopp på grunn av deres erfaring fra forskning i Arktis. Blant annet har NTNU et eget senter for undervannsrobotikk, som Berge har samarbeidet mye med. 

Les også: Utforsker havets dyp

Fra presentasjonen av det nye forskningsskipet.
Fra presentasjonen av det nye forskningsskipet. Foto: Jørgen Berge
– Skipet vil gi forskningsmiljøene tilgang til avanserte marine biogeokjemiske laboratorier. «REV» har også kapasitet til å teste og bruke avanserte sensorsystemer og marin robotikk med autonome og fjernstyrte undervannsfarkoster, ubemannede båter og droner. Muligheten til å huse opp til 60 forskere på samme tokt legger til rette for flere tverrfaglige team som kan være med og utforske havet sammen. «REV» vil gi fagmiljøene kapasitet og muligheter til å flytte forskningsfronten fremover, bidra til kunnskapsbasert forvaltning av havet og formidle kunnskap til allmenheten, sier rektorene Anne Husebekk ved UiT og Gunnar Bovim ved NTNU i en felles uttalelse. 

En gave til verden

Det blir tilrettelagt for forskningsformidling direkte fra skipet. Fartøyet blir dessuten utstyrt med auditorium og undervisningsrom, i tillegg til en rekke laboratorier og svært avansert utstyr til prøvetakinger fra både luft og vann. Forskere fra hele verden får anledning til å søke om å få bruke båten, og en uavhengig vitenskapelig komité vil stå for utvelgelsen av forskningsprosjektene som får benytte skipet. Båten blir 180 meter lang, og det er 60 forskningsplasser om bord.

– Dette er en gave til verden, og selv om vi ikke har fått noen lovnader om tokttid, vil skipet garantert få en betydning for oss ved UiT, sier Berge.

Han legger til at «REV» er et verdifullt supplement til UiT sitt forskningsskip «Helmer Hanssen» og til det nye isgående fartøyet «Kronprins Haakon» som blant andre UiT skal ta i bruk til neste år.

– Det er lite overlapp mellom hva disse tre båtene kan gjøre. «REV» vil være med og fylle et tomrom, sier Berge.

– Det haster

Byggingen av «REV» er en del av en samarbeidsavtale mellom Rosellinis og WWF Verdens naturfond. Avtalen skal i utgangspunktet vare i ett år, med mulighet for fornyelse.

Nina Jensen er generalsekretær i WWF Norge.
Nina Jensen er generalsekretær i WWF Norge. Foto: Ivan Tostrup / WWF

– Dette skipet vil kunne løfte havforskningen til et helt nytt nivå. Aldri har det hastet mer med å finne løsninger for verdenshavene, sier generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen.

Rosellinis bidrar med 1,75 millioner kroner til WWFs arbeid, i tillegg til at selskapet står for finansieringen av skipet. WWF bidrar med kunnskap og rådgivning.

I en pressemelding skriver WWF at «livet i havet er under et enormt press. Temperaturendringer, havforsuring, overfiske, forsøpling og ødeleggelse av leveområder rammer natur og mennesker hardt. Bare siden 1970-tallet har nesten 40 prosent av mengden liv i havet forsvunnet, og fortsetter forsøplingen vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050. Disse utfordringene er bakgrunnen for at Rosellinis og WWF Verdens naturfond nå har signert en samarbeidsavtale. Målsetningen med samarbeidet er å skape konkrete løsninger for å snu den negative miljøutviklingen i havet.»

– Aldri har det hastet mer med å finne storskala løsninger på de enorme utfordringene som truer både livet i havet og menneskene som er avhengige av det. For å finne løsningene, må vi ha kunnskap. «REY» vil kunne løfte havforskningen opp til et helt nytt nivå, og kunnskapen vi får må danne grunnlaget for en bærekraftig og god forvaltning av verdenshavene, sier Jensen.

På Twitter   #norgesarktiske