– Konkurranse om studieplassene ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Aldri tidligere har så mange søkt til UiT. 7714 studiesøkere har et studium ved UiT som sitt førstevalg. Lærerutdanningene opplever en solid framgang.

FLERE STUDENTER: Bachelorstudent i ledelse, innovasjon og marked Sandra Charlotte Olsen, økonomi- og administrasjonsstudent Sara Linn Lanng Fauskerud, prorektor Wenche Jakobsen og geologi-student Lina Erika Öberg gleder seg over at rekordmange vil studerer ved UiT. Foto: Inger Elin Utsi

UiT Norges arktiske universitetet øker med 6,61 prosent fra 2016. Det viser årets søkertall fra Samordna opptak. Den nasjonale økningen er 2,7 prosent.

 

 – Årets gode søkertall bekrefter at studiesøkere i Norge er opptatt av faglig kvalitet og karrieremuligheter når de velger utdanning. Vi har aldri hatt så mange søkere, og vi gleder oss over at veksten kommer flere av studiestedene til gode. I Harstad er veksten på hele 15 prosent, sier prorektor Wenche Jakobsen.

 

Helseutdanningene ved UiT har fortsatt flest søkere. Sykepleierutdanningen har flest antall søkere (se tabell nederst i saken).

Solid framgang for lærerutdanningene 
I år har lærerutdanningene og fiskerifagene flere søkere enn tidligere år. Dette er utdanningsområder som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

 

Lektorutdanning for 8.-13. trinn innen realfag har en økning i antall søkere på 127,78 prosent. Også grunnskolelærerutdanningene i både Tromsø og Alta opplever solid framgang.

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn i Tromsø har en økning på henholdsvis 35 og 34,62 prosent. 

 

– Vi er svært fornøyd med at flere ønsker å ta lærerutdanning ved UiT, sier Cathrine Theodorsen, prodekan for utdanning ved fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

LÆRERSTUDENTBOOM I NORD: Søkertallene til Nord-Norge har totalt økt med 45 prosent viser tall Kunnskapsdepartementet har offentliggjort. Ved UiT er også økningen stor, forteller prodekan Cathrine Theodorsen. Foto: Stig Brøndbo

 

Før søknadsfristen 15. april lanserte regjeringen en ny ordning som gjør at lærerstudenter som fullfører vil få ettergitt studielån. Prorektor tror dette bidro til flere søkere.

 

– Ved UiT var det i fjor 317 førsteprioritetssøkere til våre lærerutdanninger, i år er det 485. Det er viktig for landsdelen. Vi vet at det er behov for minst 4000 lærere i Nord-Norge og det er derfor positivt at det er flere søkere enn vi har studieplasser. Kunnskapsministerens drahjelp har vært positiv i rekrutteringsprosessen. Nå blir det konkurranse om plassene, sier prorektor Wenche Jakobsen.  

 

Også faglærer i musikk som for første gang ble utlyst via Samordna opptak hadde 10 søkere.

Havbruksnæringa tiltrekker studenter
Fiskerifagene fortsetter å være populære i nord. Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap har 221 søkere til 45 plasser, noe som er en økning på over 80 prosent. 

 

– ​Det er formidabelt. Både akvamedisin og fiskeri- og havbruksvitenskap har flere søkere enn studieplasser. Også her blir det konkurranse om studieplassene. Dette er en næring som er i vekst og vil trenge kompetanse, sier prorektor Wenche Jakobsen. 

NÆRING I VINDEN: Sjømatnæringa er i vinden og det er også studiene ved UiT. Dekan Edel O. Elvevoll er glad for den økte interessen. Foto: Tommy Hansen

Mange studiesøkere om disse attraktive studieplassene er noe som opptar fakultetsledelsen ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Norges fiskerihøgskole har i år over 1500 unge mennesker på sine søkerliste, noe som lover godt for næringen. 

– Vi har sett denne utviklingen over land tid og det er gledelig. Det er bare så synd at vi ikke har flere studieplasser å tilby, sier dekan Edel O. Elvevoll. 

 

God søkning til UiT i Harstad
Antallet førsteprioritetssøkere til utdanningene i Harstad viser en samlet framgang på hele 15 prosent. Økningen er jevnt fordelt på alle studier. I år er det spesielt søkningen til økonomistudiene som har utmerket seg. Dette til stor lettelse og begeistring for assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen i Harstad, Grete Hagebakken.

TAKKER ANSATTE OG STUDENTER: – Etter fjorårets resultat, tok vi grep. Vi gikk allerede tidlig sist høst i tett dialog med flere videregående skoler i regionen. De ansatte stilte opp og bidro en skikkelig dugnadsinnsats som fortjener anerkjennelse, fastslår Grete Hagebakken. Foto: Kjetil Nilsen

– Vi opplevde en bekymringsfull nedgang i fjor, så det kraftige oppsvinget nå, på henholdsvis 75 og 54 prosent, gleder, sier hun. 

 

– Tallene viser faktisk at vi har flere førsteprioritetssøkere til de to studiene i år, enn vi hadde ved det siste opptaket før vi fusjonerte med universitetet, legger hun til og takker både studenter og kollegaer for å ha bidratt til å gjøre studiene mer synlige. 


Arktisk friluftsliv og reiseliv

I Alta er det selvfølgelig glede over gode søkertall til lærerutdanningene. Arktisk friluftsliv har over flere år hatt flere søkere. Også i år er responsen god. 47 ønsker å begynne på bachelorutdanningen, mens 66 har satt årsstudiumet som førstevalget. Reiselivsstudiene som er lyst ut via lokalt opptak har også gode tall.

– Søkertallene viser at det er en meget stor interesse for kunnskap knyttet til vår arktiske beliggenhet og dermed til fagområder som friluftsliv, naturguiding og arktisk turisme. I tillegg er den stabilt gode søkningen til fakultetets studier innen barnevern og sosialt arbeid viktig for landsdelen. Det er også gledelig at vi har god søkning til våre masterstudier innen disse fagområdene, sier prodekan ved Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag, Øivind Granerud.

ARKTISKE FAG: Søkerne ønsker seg til Nord-Norge. Arktisk friluftsliv er noe som fenger unge mennesker. Naturguiding er særlig populært, fastslår prodekan Øivind Granerud. Foto: Vidar Kristensen/Altaposten

 

Bra søkning fra Sør-Norge
Det er de unge søkerne som har UiT som sitt førstevalg. Aldersgruppen 19-23 år utgjør 4520 av de 7714 søkerne. 65,5 prosent av førstevalgsøkerne kommer fra Nord-Norge. Utenfor landsdelen rekrutterer UiT flest førstevalgsøkere fra Oslo (358), Akershus (301) og Sør-Trøndelag (286). De fylkene som har den prosentvise største økningen i antall førstevalgssøkere er i Telemark (+66,6 prosent og i Nord-Trøndelag (+43,4 prosent).

 

 

De mest populære studiene ved UiT: 

Sykepleierutdanning:             808 søkere

Rettsvitenskap:                      591 søkere

Medisin:                                 512 søkere

Ledelse, nettbasert (Alta):     455 søkere

Økonomi og administrasjon:  359 søkere

Psykologi, årsstudium:           356 søkere

 

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:  

Luftfartsfag:                                      14
Vernepleierutdanning, Tromsø:        5,4
Fysioterapi:                                      5,083
Fiskeri- og havbruksvitenskap:        4,911
Medisin:                                           4,414
Akvamedisin:                                   4,3

Studiene med høyest prosentvis økning fra 2016: 

Nordisk:                                                         +150 % (25 søkere)
Datateknikk (Narvik):                                    +138,46 % (31 søkere)
Lektorutdanning trinn 8-13, realfag:             +127,78 % (41 søkere)
Bygg (Narvik):                                              +100% (54 søkere)
Matematikk og statistikk, bachelor:             +100% (12 søkere)
Arktisk friluftsliv, årsstudium (Alta) :            +83,33 % (66 søkere)
Fiskeri- og havbruksvitenskap:                   + 81,15 (221 søkere) 
Regnskap og revisjon, bachelor (Harstad)     +75 % (28 søkere)

Nedenfor er en tabell som viser søkingen til Det helsevitenskaplige fakultet fra i fjor til i år:

 

 

På Twitter   #norgesarktiske