Sykepleiepraksis med fokus på livsglede

11.04.17 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Vi koste oss vel så mye som pasientene og beboerne den dagen!

Begeistring og entusiasme preget sykepleiestudentenes oppsummering og evaluering etter gjennomført praksis. De hadde nettopp vært gjennom et pilotprosjekt, muliggjort ved et samarbeid mellom sykepleierutdanningen ved UiT Harstad og Harstad kommune. 

Klar for festaften på Stangnes sykehjem Foto: Privat.

Livsglede på sykehjem
Under tittelen Prosjekt pasient/ pårørende i et folkehelseperspektiv skulle studentene tilegne seg kunnskap om prosjektarbeid, samtidig som de skulle utføre livsgledeaktiviteter sammen med 66 beboere fra Bergsodden og Stangnes sykehjem i Harstad. Begge sykehjemmene er i prosess mot sertifisering som Livsgledehjem.

– Visjonen for prosjektet var å skape glede ved sosialisering og kreativitet, sier universitetslektor Per-Harald Simonsen – emneansvarlig for praksisprosjektet.

– Ideen er å knytte livsglede sammen med mestring, folkehelse og helsefremming. I planleggingen, måtte pasientenes livshistorie bli brukt aktivt, for å tilpasse opplevelsene best mulig til hver enkelt, legger Simonsen til.

Fra skepsis til begeistring
Dette er siste praksis før studentene må konsentrere seg fullt og helt om bachelor-oppgaven. Simonsen opplyser at mange var skeptiske til prosjektet på forhånd, ettersom det ville medføre mye planlegging; forberedelser; kontakt med sponsorer etc …. Mange fryktet derfor at dette ville «komme i veien» for oppgaveskrivingen   

– Men det endte med at studentene viste et engasjement og en iver jeg aldri turte å håpe på, sier Simonsen. - Under presentasjon av prosjektene, kom det tydelig fram at møtene med pasientene, samspillet og livsgleden i gjennomføringen av aktivitetene, ga mye læring, og betydde mye for dem personlig.

Gårdsbesøk vakte stor begeistring Foto: Privat.

Mange rørende øyeblikk
Simonsen forteller videre at også pasientene ga uttrykk for stor glede og takknemlighet over å få være med på de ulike aktivitetene sammen med studentene. Beste dagen i mitt liv, var det en som uttrykte i ettertid, ifølge Simonsen.

– Det var mange rørende øyeblikk underveis. En beboer som til daglig var helt taus og stille, ble tatt med til Trondenes Historiske Senter. Der fikk hun plutselig øye på en barnevogn fra krigens dager.

Da begynte hun spontant å fortelle at hun selv hadde hatt akkurat en slik barnevogn. Så fulgte hun opp med å snakke om krigen og sin egen livshistorie. 

Næringslivet sluttet opp
For å kunne realisere aktivitetsideene var studentene avhengig av sponsorstøtte fra lokalt næringsliv. Imponerende 57 ulike bedrifter stilte opp, helt fra Senja og Lødingen – uten å kreve noe tilbake.

For eksempel vartet en av byens eksklusive restauranter opp med suppe til 30 personer; mens en dyrlege stilte et kostbart ultralyd-apparat til disposisjon. Studentene visste at en av beboerne hadde bakgrunn fra gård, så med dyrlegens velvillighet fikk han mulighet til å undersøke drektige dyr under gårdsbesøket han skulle være med på.   

Imponert over studentene
Harstad kommune har en egen livsgledekonsulent - Katrine Edvardsen. Hun deltok sammen med Per-Harald Simonsen og rådgiver Trude Perander i å tilrettelegge denne prosjektpraksisen for sykepleierstudentene.

- Vi koste oss vel så mye som pasientene! Foto: Privat

– Som livsgledekonsulent og sykepleier, har det vært inspirerende og lærerikt å følge prosessen, sier hun. - Jeg er spesielt imponert over hvordan studentene har klart å knytte god sykepleie sammen med livsglede, folkehelse, mestring og helsefremming. 

Håper flere utdanninger tar etter
– Erfaringene de har gjort i praksisperioden, kommer til nytte i sykehjemmenes videre arbeid. Studentene har bidratt til store mengder livsglede og gode opplevelser for våre pasienter, fastslår livsgledekonsulenten i Harstad kommunes. 

– Vi i Harstad håper nå at flere høgskoler og universitet blir inspirert av vår gode erfaring gjennom samarbeidet vi har hatt med UiT Norges arktiske universitet, og at dette kan adopteres videre og bidra til livsglede for enda flere eldre over hele landet, avslutter Katrine Edvardsen.


ALBUM med bilder fra praksisprosjektet

På Twitter   #norgesarktiske