Første på utvekslingsopphold i Murmansk

07.04.17 Nilsen, Kjetil
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

– Håper russiske studenter som kommer til Norge får samme gode behandling som jeg har fått.

Masterstudent Audun Århus tilbringer vårsemesteret ved Murmansk State Technical University. Det markerer samtidig et lite stykke historie, ettersom han er den første utvekslingsstudent fra UiT ved denne partnerinstitusjonen i Murmansk.

Audun Århus - her i fredelig møte med den russiske bjørnen, under ekskursjon til Kirovsk nylig. Foto: Oleg Bondarev

– Jeg studerer Master i Fiskeri- og havbruksvitenskap i Tromsø, og ønsket meg et studieopphold i Russland. Fiskerihøgskolen hadde opprinnelig ikke noen formalisert samarbeidsavtale om studentutveksling med russiske universiteter, men det ble ordnet – og slik endte jeg her.   

Snakker russisk
At Audun ønsket seg et Russlands-opphold, er ikke tilfeldig. Han snakker russisk, for rett etter at han gikk ut av Ringsaker videregående, reiste han nordover til Tromsø – bestemt på å begynne på bachelor i Russlandsstudier. 

– På studiet kom jeg over et spesielt interessant kurs om Nordområdepolitikk og fiskeriforvaltningssamarbeidet. Det vekket nysgjerrigheten min for å gå mer inn i dette. Slik endte jeg på Fiskerihøgskolen og på Masterstudiet der jeg nå studerer.

Oppofrende og service-innstilte
Audun opplyser at han har blitt svært godt mottatt ved Murmansk State Technical University. Innlosjering har han fått på universitetsområdet, i noe som tidligere synes å ha vært et hotell. Nå benyttes det som botilbud for internasjonale studenter.

– Til de som har lyst til å studere her, kan jeg forsikre at folk er både oppofrende og veldig service-innstilte. Jeg håper virkelig at russiske studenter som kommer til oss får samme gode behandling som jeg har fått.   

Fridtjof Nansen
Om undervisningsformen sier han at den ikke er mye forskjellig fra det han er vant med hjemme i Norge. Men faglig får han innblikk i både sovjetisk/russisk vitenskapstradisjon og - til sin store overraskelse - Fridtjof Nansens forskning. Begge deler, heller beskjedent representert på studiet hjemme.   

– Jeg følger kurs på Institutt for biologi – bl.a. om bioøkonomi og vannkvaliteten rundt Kolahalvøya. Der er riktignok all min undervisning på russisk, men for meg er det bare bra, så lærer jeg språket enda bedre.

Jobb innen fiskeriforvaltning
– Ellers brukes seminarformen mye i undervisningen, og arbeid i grupper med 4- 5 studenter. Jeg har forresten nettopp fått en original utfordring om å legge fram tanker om verdens fiskerinæring om 100 år – men før det skal vi på ekskursjon til Apatiti og Kirovsk, avslutter han.    

Ved semesterslutt vender Audun tilbake til Tromsø, og fortsetter på masterstudiet i Fiskeri- og havbruksvitenskap. Om et års tid forventer han å være ferdig, og håper etter det på å få jobbe innen fiskeriforvaltning.  

På Twitter   #norgesarktiske